Anlegget ved Lunckefjell. Tunnelene til gruven går inn i bakkant.
Anlegget ved Lunckefjell. Tunnelene til gruven går inn i bakkant.

Store Norske har fullfinansiert Lunckefjell‐prosjektet

Låner en halv milliard kroner.

Store Norske Spitsbergen Kulkompani har sikret finansieringen av sitt nye gruveprosjekt Lunckefjell på Svalbard. Selskapet har inngått en avtale med DNB om et investeringslån på 500 mill. kroner til prosjektet, og en videreføring av kassakreditt for finansiering av varebeholdning

tilsvarende dagens nivå. Lunckefjell‐g ruven er under bygging og hovedproduksjonen begynner i 2015.

Store Norske stiller med 630 mill. kroner selv

Lunckefjell‐utbyggingen vil koste ca. 1,2 milliarder kroner. Ved utgangen av første halvår 2013 hadde Store Norske avsatt drøyt 630 mill. kroner av egne midler til prosjektet. Det betyr at i overkant av 50% av investeringen bæres gjennom Store Norskes egenkapital.

‐ Finansieringen av Lunckefjell er nå sikret på fornuftige vilkår. Vi er glade for at soliditeten i Store Norske gjør det mulig for oss å begrense lånefinansieringen til noe under halvparten, mens selskapets egne kapitalreserver dekker resten, sier adm. direktør Per Andersson i Store Norske.

Lunckefjell vil overta som Store Norskes hovedgruve når Svea Nord‐forekomsten er uttømt om et par år. Lunckefjell antas å inneholde 8,4 mill. tonn kull som tilsvarer 4‐5 års produksjon. Den nye gruven ligger relativt nær Svea, slik at infrastrukturen der kan benyttes for Lunckefjell og andre planlagte gruveprosjekter i Svea‐området.

Forsiden nå