Store Norske sliter

Store Norske sliter

Så langt i år har Store Norske Spitsbergen Grubekompani AS store problemer med kullutvinningen. Selskapet har et stort underskudd etter tre måneder med mye stopp i driften.

Det har vært problemer med oppredningsverket i Svea og stans i kullutvinningen i Svea Nord-gruven.

- Vi er selvfølgelig bekymret for at det så ofte er stopp i driften. Mange har vært i sving for å løse de tekniske problemene med oppredningsverket, men føler at de ikke får igjen for innsatsen. Alle i selskapet er opptatt av situasjonen, som vi anser som alvorlig, sier Arild Olsen til Svalbardposten.
Olsen er hovedtillitsvalgt og sitter også i styret i Store Norske som ansattrepresentant.

Støvproblemer

Et av problemene er store mengder kullstøv fra rensing av langtidslagret kull. Dette har ført til stopp i arbeidet flere ganger på grunn av arbeidsmiljøhensyn. Arbeiderne nektet å arbeide før støvmengden ble redusert.

Så førte stoppen i renseverket til at kullutvinningen stoppet opp, fordi det ikke var nok lagerplass ved verket.

Problemer i kø


Gruvesjef Per Nilssen i Svea Nord innrømmer til Svalbardposten at problemene ved verket ikke er løst:

- Vi har på langt nær nådd det produksjonsvolumet som vi håpet på. Riktignok har oppredningsverket gått nokså stabilt de siste dagene, men det er mer enn støvet som skaper problemer. Det er en rekke tekniske problemer som stadig fører til stans, sier han.

Forsiden nå