Reinertsen skal de neste to årene oppgradere Statoils anlegg på Mongstad.
Reinertsen skal de neste to årene oppgradere Statoils anlegg på Mongstad. (Foto: Dag Erik Hagesæter / Creative Commons)

Storkontrakt til Reinertsen

Over 100 fagarbeidere hos Reinertsen er sikret jobb de neste to årene.

Reinertsen skal bygge om raffineriet på Mongstad til å produsere lavsvovel autodiesel, samt øke kapasiteten med 12 prosent. Kontrakten vil holde 100 - 140 fagarbeidere i jobb de neste to årene, og har en verdi på ca 150 millioner.

- Dette er en viktig kontrakt for oss som vi vant på målstreken i sterk konkurran se. Å få en slik kontrakt i den situasjonen bransjen er nå, er svært gledelig. Vi har jobbet lenge for å sikre dette oppdraget, sier direktør for forretningsutvikling i Reinertsen olje og gass, Geir Suul.

Prosjektet er et såkalt Revamp-prosjekt, der Reinertsen går inn og bygger om raffineriet.

Statoil ønsker å øke produksjonen fra 94 tonn i timen, til 105 tonn i timen. I tillegg skal Reinertsen redusere svovelinnholdet ned til 0,01 promille, eller 10 ppmwt som er Euro5 EU-kravet til autodiesel.

Mye av byggeaktiviteten vil foregå under normal fabrikkdrift. Nedstengning er planlagt i to trinn. Først med en kort stopp i september, før en større operasjon er planlagt i løpet av høsten 2016. Da vil mye arbeid gjennomføres av 60 av Reinertsens fagarbeidere over to uker, opplyser selskapet i en pressemelding. Prosjektleder er Øystein Rognes.

Prosjektet skal øke reaktorens størrelse ved å øke katalysatorvolumene, øke varmeintegrasjonen og dieseltanken for blanding og lagring. 80 av Reinertsens fagarbeidere ved verftet i Orkanger bygger også en helt ny høytrykkseksjon med to reaktorer, ti varmevekslere og en varmeseparator. I tillegg bygges en mindre varmeveksler for å bedre varmeintegrasjonen med en annen enhet (Unit 600), og ytterligere to vekslere skiftes grunnet trykkfall. Totalt er det altså snakk om 3 reaktorer og 14 varmevekslere.

Forsiden nå