Streik i anlegg fra mandag?

Streik i anlegg fra mandag?

1293 anleggsarbeidere blir tatt ut i streik fra mandag 8. april dersom meklingen i årets lønnsoppgjør ikke fører til noen enighet.

Medlemmer i Norsk Arbeidsmandsforbund i Veidekke Entreprenør, Skanska Norge og NCC Construction blir tatt ut i streik.

Landsorganisasjonen i Norge (LO) skriver på sin nettside:

«En mulig konflikt på Arbeidsmandsforbundets område vil ramme overenskomsten for private anlegg. Dette omfatter anleggsdivisjonene i de tre bedriftene Veidekke Entreprenør AS, Skanska Norge AS og NCC Construction AS. Dette uttaket vil skape problemer for pågående større og mindre vei-, tunnel- og bruprosjekter der disse bedriftene er involvert.

Det er høy aktivitet i anleggssektoren i dag, denne vil derfor bli betydelig rammet av en eventuell streik. I tillegg vil den pågående utbyggingen på Gardermoen bli rammet av en eventuell streik.»

Den eventuelle streiken Norsk Arbeidsmannsforbund vil bli en del av omfatter i første omgang ca. 15 500 av LOs medlemmer i privat sektor.

Forsiden nå