På dette bildet kan en rekke av sandsvalenes reir sees. Totalt bor det mellom 400 og 500 sandsvaler på dette området.
På dette bildet kan en rekke av sandsvalenes reir sees. Totalt bor det mellom 400 og 500 sandsvaler på dette området.

Svaler får leve i fred på anleggsområde

Et grustak ved Åset nordre på Åsta hvor det har blitt observert sandsvaler i mange år ble fjernet i forbindelse med utbyggingen av riksvei 3. Sandsvalene har funnet ett nytt sted i området hvor foreldre og barn nå lever side om side med anleggsarbeiderne.

Dette vil svalene gjøre frem til de flytter til varmere strøk til høsten. Statens vegvesen ønsker å legge til rette for et permanent bosted for sandsvalene etter at veiutbyggingen er ferdig.

Sandsvaler bygger reir i tunneler. Hver svalefamilie har et eget hull ned til disse tunnelene, og i en skråning på utbyggingsområdet for ny riksvei 3 ved Åsta har sandsvaler laget i underkant av 100 hull. I hvert hull bor det to foreldre og i gjennomsnitt tre svaleunger. Det innebærer at det bor mellom 400 og 500 sandsvaler innenfor anleggsområdet ved Åsta.

Sandsvaler uvanlig på anlegg

Det er sjelden at sandsvaler etablerer seg innenfor et anleggsområde, men det er to grunner til at de har gjort det i området der ny riksvei 3 bygges:

- For det første har det oppstått noen bratte skråninger der. Hadde haugene vært slakere, ville ikke svalene etablert seg i dem. Å etablere seg i så bratte skråninger, er en forsvarsmekanisme for svalene. Det hindrer nemlig rever og andre fiender i å klatre opp og grave ut reirene, forklarer prosjektleder Knut Reistad i Statens vegvesen.

- Den andre grunnen til at svalene har etablert seg i disse skråningene, er at de er av sand. Sand er naturlig nok den typen jordsmonn som sandsvaler lever i.

Mulig ny skjæring for sandsvalene

Statens vegvesen og entreprenøren AF Gruppen har fredet skråningen som sandsvalene lever i frem til de flyr til sørligere strøk til høsten.

- Etter svalene har flydd sørover, vil vi i området hvor sandsvalene nå bor, bygge ny riksvei 3. Neste sommer er derfor skråningen som svalene nå lever i borte, men vi ser på muligheten for å etablere en permanent skjæring litt unna selve riksveien som sandsvaler kan leve i etter utbyggingen er ferdig, fortsetter Reistad.        

Anlegget en barriere mot fiender

- Noen ville kanskje tro at anleggsarbeidet er til hinder for sandsvalene, men det er snarere til svalenes fordel. Anleggstrafikken i området beskytter svalene mot fiender på dagtid mens de er ute. I tillegg er jo trafikken på riksvei 3 i området en hindring mot rev og grevling, sier Reistad avslutningsvis.

Forsiden nå