Prosjektleder for Fylkesvei17-prosjektet i Statens vegvesen, Dieter Manka (t.h.), byggeleder Idar Buknotten og daglig leder i Johs. J. Syltern, Øystein Syltern.
Prosjektleder for Fylkesvei17-prosjektet i Statens vegvesen, Dieter Manka (t.h.), byggeleder Idar Buknotten og daglig leder i Johs. J. Syltern, Øystein Syltern.

Syltern retter ut Bangsundsvingene

Statens vegvesen har signert kontrakt med Johs. J. Syltern på bygging av Bangsundsvingene og Sævik - Spillumshøgda. Kontrakten er verdt 71,8 mill. kroner.

I august starter byggingen på de to første av de 23 delprosjektene på Fylkesvei 17-prosjektet mellom Steinkjer og Namsos: Bangsundsvingene og Sævik - Spillumshøgda.      

Johs. J. Syltern vant kontrakten på bygging av de to prosjektene.

Torsdag 30. mai signerte avdelingsdirektør i Statens vegvesen i Nord-Trøndelag, Olav Kåre Fuglem, og daglig leder i Johs. J. Syltern, Øystein Syltern, kontrakten.

Prosjektleder for Fylkesvei 17-prosjektet i Statens vegvesen, Dieter Manka, ser frem til byggestart:

- Planprosessen har tatt tid på grunn av utfordrende grunnforhold. Nå er vi snart klar for bygging, og det er bra at vi nå får gjort noe med Bangsundsvingene. Fylkesveien blir lagt i skjæringer og tunnel i fjellet mellom Jakobssvika og Kalvvika, og deretter tilknyttet dagens vei, sier Manka.

Gang- og sykkelveien mellom Sævik og Spillumshøgda, knytter to eksisterende gang- og sykkelveier sammen. Begge prosjektene skal være ferdig bygd i løpet av juni 2015.

Øystein Syltern stiller med omkring 20 arbeidsfolk på prosjektet:

- Egentlig er Bangsundsvingene feil navn på prosjektet. Det blir ingen svinger igjen når vi er ferdige, sier han.

Fylkesvei 17-prosjektet er et bompengeprosjekt, og administreres av Statens vegvesen på oppdrag fra Nord-Trøndelag fylkeskommune, som er veieier. Veieier forskuttererer finansieringen av delprosjektene Bangsundsvingene og Sævik - Spillumshøgda.

Forsiden nå