T-forbindelsen åpner 5. september

T-forbindelsen åpner 5. september

Torsdag 5. september blir det offisiell åpning av T-forbindelsen, som blant annet omfatter tunneler under Karmsundet og Førresfjørden, i Rogaland .

Da åpner det nye veisambandet også for ordinær trafikk.
 
-  Det blir en merkedag for fylket. Dette har vi ventet på, og nå kan vi endelig åpne det største veiprosjektet som er gjennomført. Veisambandet vil knytte fylket vårt tettere sammen, og bedre trafikkflyten på Haugalandet. Dette gleder jeg meg til, sier fylkesordfører Janne Johnsen.
 
- Nå pågår en stabilitetstest der Vegtrafikksentralen i Bergen tester utstyret som er bygget inn i Karmøytunnelen. I uke 33 skal vi gjennomføre en stor brannøvelse der hovedpoenget er å stadfeste at ventilasjonen i tunnelen fungerer riktig ved brann og røykutvikling. Først når den er gjennomført kan vi få den endelige sikkerhetsgodkjenningen fra Vegdirektoratet. Deretter er det klart for åpning, sier Rune B. Sandven, prosjektleder i Statens vegvesen.
 

Fakta om T-forbindelsen

T-forbindelsen er et nytt øst-vest veisamband mellom E39 i Tysvær og fylkesvei 47 på Karmøy, samt nytt nord-sør samband mellom Fosen og E134 i Haugesund.

Prosjektet omfatter i hovedsak to undersjøiske tunneler under Karmsundet og Førresfjorden, inkludert en arm til Fosen, samt 9,8 km vei frem til E134.

Tunnelen under Karmsundet er 3977 meter lang, og har dypeste punkt på 139 meter. Tunnelen under Førresfjorden er 3764 meter lang og er 136 meter dyp.

Tunnelarmen til Fosen (Hellevik) er 1164 meter lang. De tre tunnelene møtes i en rundkjøring 60 meter under bakken på Fosen.

Prosjektet har kostet ca. 1,9 milliarder kroner, og er et spleiselag mellom staten, Rogaland fylkeskommune, Karmøy kommune og bilistene gjennom bompenger. Det er forhåndsinnkrevd bompenger til T-forbindelsen på ferjesambandet Mortavika-Arsvågen siden 2001.

Forsiden nå