Disse lyktestolpene ble satt opp i høst langs E16 over Filefjell. Lysene er et testprosjekt, for å finne ut om permanente «brøytelys» kan være aktuelt på strekningen Smedalsosen - Filefjellstunnelen.
Disse lyktestolpene ble satt opp i høst langs E16 over Filefjell. Lysene er et testprosjekt, for å finne ut om permanente «brøytelys» kan være aktuelt på strekningen Smedalsosen - Filefjellstunnelen.

Tester brøytelys på Filefjell

En testrigg med brøytelys er satt opp på E16 Filefjell i høst. Vegvesenet ønsker å finne ut om faste brøytelys mellom Smedalsosen og den nye Filefjellstunnelen kan gjøre det lettere å holde veien åpen vinterstid.

Den nye veien over Filefjell skal bygges slik at det blir mest mulig fri trafikkavvikling over fjellet, også vinterstid.
Det vurderes bruk av «brøytelys»/gatelys, og Vegvesenet har derfor fått montert en testrigg for utprøving av ulike typer lys på fjellet.
 
- Nå i vinter kjører vi test av ulike armaturer for å se hvilken effekt de ulike lystypene/armaturene har, og hva type lys som fungerer best i dårlig vær. Testen skal etter planen gi oss svar på om det er aktuelt å etablere brøytelys langs E16 fra Smedalsosen til den nye Filefjellstunnelen, og hva slags type lys som fungerer best i dårlig vær. Det er planlagt at brøytelysene bare skal brukes ved dårlig vær og dårlig sikt. De skal være avslått mellom disse periodene, sier Per Ove Fossheim i Statens vegvesen.
 
På testriggen er det montert tre ulike typer lysarmatur. To av armaturene er vanlige gatelys som lyser ned mot veibanene. Det prøves ut gult og hvitt lys. I tillegg prøves en type lysarmatur som lyser horisontalt begge veier ut. I løpet av 2014 vil Vegvesenet se på resultatene av testingen og finne ut hva slags løsning som er best egnet over Filefjell.

Forsiden nå