Fra venstre: Øystein Skare, Arne Ola Stavseng og Jan Stian Tafjord.
Fra venstre: Øystein Skare, Arne Ola Stavseng og Jan Stian Tafjord. (Foto: Statens vegvesen)

Tre tilbud på tunnelarbeid

Statens vegvesen har mottatt tre tilbud på utbedring av Blindheimstunnelen, Moatunnelen og Hatlaåstunnelen.

Vegvesenet skal gjennomføre en omfattende tunnelutbedring fra 2016-2019 for å heve sikkerheten i riksveitunneler som er over 500 meter, og dette er det første tilbudet for utbedring av tunneler på Sunnmøre. Kontrakten er lyst ut som en totalentreprise.

- Vi er fornøyde med å få inn tre tilbud, sier assisterende prosjektleder Arne Ola Stavseng.

Disse kom med tilbud:

Tilbyder

Tilbudssum eks. mva

Skanska Norge AS

49 787 964,-

VVB Nordic Engineering Ltd.

56 735 416,-

H6 International AS

45 522 276,-

Kontrakt i november

Nå skal tilbudene evalueres, det vil si å kontrollregne og gjøre en kvalifikasjonsvurdering, før det blir fattet en endelig beslutning om tildeling av kontrakt.

- Vi tar sikte på kontraktskriving i november. Arbeidet skal ferdigstilles senest september 2017, sier Stavseng.

I Moatunnelen er det i hovedsak det elektriske anlegget og sikkerhetsutstyret som skal oppdateres. I Blindheimstunnelen skal det meste av det elektriske anlegget, inkludert føringsveier og tekniske bygg, skiftes ut. I tillegg skal sikkerhetsutstyret oppdateres og kameraovervåkning monteres. Det blir også nytt rekkverk i tunnelåpningene.

Stenging

Utenfor tunnelene skal det monteres trafoer i nye tekniske bygg med fremføring av høyspent til disse i samarbeid med Mørenett. Tunnelene kan stenges helt fra 20.00 til 6.00 neste dag, og være åpen for trafikk på dagtid.

I Hatlaåstunnelen skal det elektriske anlegget skiftes ut, samt at ny vann- og frostsikring og nytt lys skal monteres. Tunnelen blir stengt for trafikk i anleggsperioden. Forutsatt godkjente skift og arbeidstidsordninger kan entreprenøren utføre arbeid i tunnelen 24 timer i døgnet.

Forsiden nå