Vogntogsjåfør Per Erik Tevik (t.v.) forteller deltagerne på Vegforum Trøndelag om sin hverdag på trønderske veier.
Vogntogsjåfør Per Erik Tevik (t.v.) forteller deltagerne på Vegforum Trøndelag om sin hverdag på trønderske veier.

Trøndelagsveier er laksens største utfordring

- Laksens største utfordring på veien rundt kloden er de første 45 milene på trøndelags-veier i elendig forfatning.

Det fortalte vogntogsjåfør Per Erik Tevik i HOB Gods AS på Vegforum Trøndelag nylig. Hans hverdag er å kjøre vogntok med 20 tonn laks fra Rørvik i Nord-Trøndelag til Oslo, før fisken transporteres videre til Japan. Lastebilsjåføren og resten av transport- og logistikkbransjen krever at politikerne skaffer veier.

Tevik transporterer laksen for Nils Williksen AS som slakter 21.000 tonn laks årlig til en verdi av ca. 650 mill. kroner. Lastebilnæringen i Trøndelag representerer en årlig omsetning på 4 milliarder kroner. 500 bedrifter er tilsluttet Norges Lastebileier-Forbund i Trøndelag.

AT.no beskriver Teviks transportrute, fortalt via Vegforum Trøndelag.

Fylkesveiene

Fylkesvei 17 er krevende for den som kjører tungtransport. Veien er ofte feildosert i forhold til svingretningen. Fundamenteringen svikter og medfører setninger som kan gi sjåføren en real luftetur i førersetet. Toppdekket er oppsprukket og lappet sammen. Veien har mange lange stigninger i tillegg til at den er småkupert og svingete. Mange steder er den også smal og uten veiskulder. Dermed skråner veikanten rett fra hvitstripa og ned i terrenget. Rasfaren er bokstavelig talt overhengende. Mye av ruten går gjennom tettsteder med lekende barn, opphøyde gangfelt og 40-soner. Om vinteren byr kystlandskapet på ekstreme utfordringer med hensyn til sikt og glatte veier. I sum utgjør dette kontinuerlige stressmomenter som sjåføren må takle.

Vegforum Trøndelag mener det bør etableres en nasjonal pott for utbedring av fylkesveier på kvikkleiregrunn etter modell av rassikringsmidler.

Han kjøre E6...

Utfordringen med E6 gjennom Trøndelag er de store sprangene i kvaliteten, fra veldig bra til veldig dårlig. Nord for Grong er veien tidvis så smal at den ikke kvalifiserer for gul midtstrek. E6 sørover fra Steinkjer har fire felt noen få kilometer. Ved Røra er det laget nytt toplanskryss, men standarden gir fartsgrense under 80 km/h og krysset har store telehivskader. På denne strekningen skifter farten 43 ganger, eller hver 3500 meter. Det forteller mye om den skiftende kvaliteten.

Vegforum Trøndelag mener det minimum må bygges firefelts motorvei mellom Steinkjer og Støren.

50.000 biler i døgnet

Mange delstrekninger på E6 mellom Trondheim og Stjørdal er i ferd med å passere 20.000 biler i døgnet. Med nesten 50.000 biler hvert døgn er E6 over Heimdalsmyra i Trondheim Midt-Norges mest trafikkerte strekning.

Myndighetene jobber med en helhetlig utbedring av E6 sørover fra Trondheim og Trøndelag under ett bomprosjekt. Vegforum Trøndelag støtter prosjektet, selv om forumet prinsipielt er imot bompenger.

To muligheter

Fra Ulsberg har Per Erik Tevik to alternativer ut av Trøndelag. Riksveg 3 (Østerdalen): De 14 kilometrene i Trøndelag vil koste 0,5 milliarder kroner. 75% har ikke tilfredsstillende standard. E6 (over Dovre): De 44 kilometrene i Trøndelag vil koste 5 milliarder kroner. 90% har ikke tilfredsstillende standard.

I Japan

Trønderske veier er laksens største hinder på veien jorden rundt. Likevel er den ferskeste laksen på markedet i Japan under ett døgn etter at den er slaktet i Rørvik. Dette er antakelig raskere enn den er i fiskedisken i Norge. Et av de viktigste kriteriene for suksess er å kunne levere til terminalen på Gardermoen i tide.

I juli ble det eksportert 78.000 tonn laks fra Norge. Fisken hadde en eksportverdi på 2,3 milliarder kroner. I år blir det anslagsvis eksportert laks til en verdi på over 29 milliarder.

Forsiden nå