Utbyggere må varsle naboen under bakken

Utbyggere må varsle naboen under bakken

I Oslo har det vært nære på at utbyggere har boret seg inn i Statens vegvesens tunneler. Verken i Oslo eller andre steder i landet er det vanlig at kartene viser hvor tunnelene går - bare start og slutt er merket.

Men nå skal tunnelene på kartet.

-Under Oslo ser det ut som en sveitserost noen steder. Vi vil ikke ha hull i tunnelene våre, så nå må vi få inn tunnelene på eiendomskartet til Oslo kommune.

Det sier Birgitte Akerhaugen og Corinne Chiodini i Statens vegvesens som nå skal få Oslos 25 tunnelkilometer på kartet. Heller ikke jernbanetunneler eller t-banetunneler er merket.

Har vært nære på

I Stockholm sto heller ikke tunneldata på kartet da noen skulle bygge over Södra lenken-tunnelen og boret seg rett ned i en buss. I mars i år boret noen seg inn i en jernbanetunnel i London. Ingen informerte Statens vegvesen da kloakkanlegget under Akershus festning skulle bygges om. Statens vegvesen oppdaget også ved en tilfeldighet at et kjøpesenter skulle utvide under bakken ved en tunnel.

Hold avstand

Hvis du bor et sted der det bare er fem meter ned til tunnelen kan du lett borre deg inn i rømningsveger eller tunnelutstyr og ødelegge stabiliteten. Et annet eksempel er hvis noen skal bygge rekkehus med underjordisk garasje eller en energibrønn. Bores det inn ved en sikkerhetsbolt svekkes konstruksjonen, tunnelutstyr kan falle ned og vann kan trenge inn.

Forsiden nå