Reinertsen-anleggsplass på Stord.
Reinertsen-anleggsplass på Stord.

Utstyrsoversikt med radiobølger

Entreprenøren Reinertsen bruker RFID (Radio Frequency Identification) til å spore tusenvis av utstyrsdeler.

Ved bruk av radiobølger har selskapet oversikt over hvor mer enn 4000 ulike utstyrsdeler befinner seg i sin interne verdikjede til enhver tid.

Trondheim-bedriften ble etablert av Arne R. Reinertsen rett etter 2. verdenskrig og har utviklet seg til å bli et av landets største entreprenørselskaper. I dag står mer enn 2250 ansatte sammen om å levere alt fra avansert offshoreteknologi, infrastruktur og bygg til rådgivende ingeniører. Selskapet med åtte kontorer i Norge, fem i Sverige, samt ett i Polen og Russland, passerte tre milliarder kroner i omsetning i 2011.

Lettere logistikk og fakturerering

Til enhver tid pågår flere prosjekter både i Norge og utlandet. Selskapet har derfor bygd opp en anselig portefølje av anleggsmaskiner, verktøy og byggeutstyr som kan settes inn i de ulike prosjektene som pågår. Logistikken styres fra selskapets sentrallager i Trondheim.

Å ha kontroll med hvor utstyret befinner seg er viktig med hensyn til svinn av utstyr og for å fordele kostnader på de ulike prosjektene. Det er også slik at Reinertsen i stor grad leier ut maskiner, verktøy og utstyr til sine underentreprenører. Riktig fakturering er dermed av stor betydning.

Uleselig skrift er historie

Frem til 2011 var utstyret merket manuelt med seks siffer, enten med tusj eller ved at utstyret ble inngravert. Dette ga naturligvis en viss oversikt, men var langt fra ideelt.

- Uleselig og slitt skrift, eller snø og smuss som dekket til sifrene, medførte at oversikten ikke ble så god som ønskelig og ga mange muligheter for at feil kunne oppstå, sier Geir Vevle, i Hrafn. Konsulentselskapet Hrafn fra Trondheim er et av Nordens ledende kompetansemiljøer innen RFID -teknologi og har vært Reinertsens samarbeidspartner i prosjektet.

Forsiden nå