Maskinentreprenør Torgrim Bleiktvedt (t.h.) og salgskonsulent Dag Bråthen, Hesselberg Maskin, viser nye Komatsu PC190LC-8 (20 tonn). I bakgrunnen 19-tonneren PC180LC-7.
Maskinentreprenør Torgrim Bleiktvedt (t.h.) og salgskonsulent Dag Bråthen, Hesselberg Maskin, viser nye Komatsu PC190LC-8 (20 tonn). I bakgrunnen 19-tonneren PC180LC-7.

"Værfast" på Golsfjellet i 17 år

Han er utdannet agronom og kunne tenke seg å være heltidsbonde. Men 100 mål dyrka mark og 70 vinterfora sauer gir ikke grunnlag for det. Derfor kastet hallingen Torgrim Bleiktvedt fra Gol seg ut i entreprenørskapen 17 år gammel.

Det er nå 17 år siden Bleiktvedt begynte leiekjøring med rundeballepressing for yrkesbrødrene i Hallingdal. Vinterstid var han opptatt med brøyting. I '99 kjøpte han en 5-tonns Hyundai-graver for å fylle ut vår- og høstsesongen med maskinarbeid. Ordreboka for gravearbeider fyltes rask opp, og Bleiktvedt solgte grasutstyret.

Tomter og veier

- Det rente på med henvendelser fra hyttefolket på Golsfjellet, sier 34-åringen som siden den første gravemaskinen stort sett har holdt på med tomtegraving, VA-anlegg og veier på Golsfjellet. Helårskontrakt med tre veistyrer og vedlikehold av22 kmgrusveier inngår også i "fjellpakka" til Bleiktvedt.

Det populære fjellplatået på960 m.o.h. har i dag over 3000 hytter, og flere vil det bli. Sauebonde Bleiktvedt er en av 16 grunneiere i stølslaget som har dannet Golsfjellet Vest AS. Innenfor stølslagets område er det vedtatt en reguleringsplan for 200 nye hytter, og 40 av dem skal bygges og selges gjennom G-Vest AS. Bleiktvedt og hans to ansatte (som blir tre i juni), begynte på tomteutgravingen og infrastrukturen ifjor høst.   

Renseanlegg og glattkjøring

Golsfjellet Fjellstue, vakkert beliggende ved Tisleiafjorden, inngår i stølslaget. I fjordkanten skal det bygges to renseanlegg, og Bleiktvedt har begynt med grunnarbeidene på det første som er beregnet for 500 personekvivalenter. Renseanlegget skal settes i drift i august.

Tisleiafjorden står også på oppdragslisten vinterstid. Bilprodusentene Audi og BMW arrangerer hver vinter kundeturer med glattkjøring på fjordisen. Bleiktvedt har ansvaret for å holde banen åpen. Politiet benytter også fjorden til glattkjøringskurs, og totalt er det hver vinter ca. 500 bilister som kurses i glattkjøring på Tisleiafjorden. Vei- og banebrøyting utføres med en Fendt- og to Massey Ferguson-traktorer.

Komatsu-debutant

Sauebonden fra Gol har kjørt Komatsu siden 2000. Da kjøpte han 8-tonneren PC60. I dag har firmaet fire Komatsu-gravere, PC20 (2,7 tonn), PC78-7 (8 tonn), PC180LC-7 (19 tonn) - og 20-tonneren PC190LC-8 som Bleiktvedt fikk i begynnelsen av april. Den er en ny beltegraver som erstatter utgående PC180-7. Bleiktvedts nye 20-tonner er den første PC190LC-8 Hesselberg Maskin har levert.

- Vi begynner å få større jobber, og da trenger vi litt grovere skyts, sier Bleiktvedt som i handelen byttet inn 13-tonneren Komatsu PC128.

Foreløpig er det ikke blitt så mange timene bak spakene i nymaskinen, men mange nok til at han har fått en god "føling" med graver'n.

- Førerhytta er ny og rommelig, og maskinen har rikelig med krefter. Selv ved skikkelig pådrag av motor- og hydraulikkraft, oppfører den seg stødig og behersket. Kanskje vi kan beskrive den som en svært harmonisk maskin, sier Bleiktvedt som også er svært fornøyd med Hesselberg-servicen.

Den nye 20-tonneren har 15 flere hester (130 hk) enn utgående PC180-7. Nykommeren har også noe lengre monobom og med samme stikke (2,6 m), strekker 20-tonneren seg et tyvetalls centimeter lengre i horisontalplanet (9,18 m) og et par centimeter på gravedybden (5,98 m) enn PC180LC-7. De to Komatsu-graverne får rik anledning til å måle krefter siden de begge skal grave på det nye renseanlegget.

Bleiktvedts to andre Komatsu-gravere er opptatt med kabelgrøfter (8-tonneren PC78-7), mens 2-tonneren PC20 rusler rundt på kirkegården på Gol.

Forsiden nå