Kontrollører fra Statens vegvesen i aksjon under en kontroll på Magnormoen i 2013.
Kontrollører fra Statens vegvesen i aksjon under en kontroll på Magnormoen i 2013.

Vegvesenet sender 1650 på kurs

Alle 1650 ansatte som jobber med trafikant og kjøretøy i Statens vegvesen skal ha en eller flere moduler av Trafikant- og kjøretøystudiet.

Kursingen startet for et år siden. Målet med studiet er at brukerne på trafikkstasjonene og veifarende skal oppleve lik behandling og god kvalitet på tjenestene fra Statens vegvesen, uansett hvor i landet de er og hvem i Statens vegvesen de snakker med.

- Alle fagområdene har en grunnutdanning. Dessuten er det tilleggsutdanning innenfor alle de aktuelle fagområdene. En del av utdanningen er regelstyrt - for sensorer er det for eksempel et EU-direktiv som stiller krav om utdanning, forteller avdelingsdirektør Bente Skjetne i Statens vegvesen til Vegen og vi.

Skjetne forteller at man forsøker å holde utdanningskostnadene nede ved å gjøre deler av studiet nettbasert. Mye av studiet er tilrettelagt av Universitetet i Agder og Høgskolen i Nord-Trøndelag.

Forsiden nå