Vekst for AF Gruppen

Vekst for AF Gruppen

Økte omsetningen med 34%.

AF Gruppens omsetning økte med 34% i tredje kvartal 2012 sammenlignet med samme kvartal i fjor, til tross for avsetninger.

AF Gruppen hadde en omsetning i 3. kvartal på 2306 millioner kroner mot 1718 i fjor og resultat før skatt på 12 millioner kroner, ned fra 64 millioner i fjor.

Det ble i kvartalet gjort avsetninger på 114 millioner kroner. Resultatmarginen var 0,5 % (3,7 %). Hittil i år var omsetningen 7121 millioner kroner (4 885) og resultat før skatt var 201 millioner (206). Resultatmarginen hittil i år var på 2,8 % (4,2 %).

AF Gruppen hadde pr. 30.09 en ordrereserve på 9203 millioner kroner (8719). Avkastning på gjennomsnittlig investert kapital var 29,6 % (31,5 %). 

AF prioriterer arbeid med HMS høyt og H-verdien for hele AF Gruppen var i kvartalet 1,9 (1,9). Det samlede sykefraværet i kvartalet var 3,2 % (3,5 %).

-AF Gruppen har en kraftig vekst og leverer et positivt kvartalsresultat til tross for avsetninger. Resultatene er ikke i tråd med vårt ambisjonsnivå. Vi har initiert prosesser for å bedre organiseringen av enheter og prosjekter. Sammensetning og utvikling av gode prosjektteam er avgjørende for at vi skal skape verdier for kundene og for AF fremover, sier Pål Egil Rønn, konsernsjef i AF Gruppen.

Forsiden nå