Vekst og godt resultat i AF Gruppen

Vekst og godt resultat i AF Gruppen

AF Gruppen fortsetter veksten og omsatte for 2376 mill. kroner 1. kvartal 2013.

Det tilsvarende tallet for 2012 er 2313 mill. kroner. Resultatmarginen var 3,8% første kvartal i år, 0,7% høyere enn i fjor.

AF Gruppen hadde 31. mars en samlet ordrereserve på 9257 mill. kroner. For et år siden var dette tallet 9560 mill. kroner.

- AF Gruppen har hatt en god start på året med et høyt aktivitetsnivå og et godt resultat i 1. kvartal. Vi har i kvartalet fått flere spennende oppdrag både innen bygg- og anleggsvirksomheten og innen offshoretjenester. Innen våre markedsområder ser vi gode muligheter for vekst både organisk og gjennom oppkjøp. Vi har en god og vital organisasjon som har fokus på å gjennomføre prosjekter på en sikker og effektiv måte i tett samarbeid med våre kunder og leverandører, sier Pål Egil Rønn, konsernsjef i AF Gruppen.

Forsiden nå