Lars Erik Hauer.
Lars Erik Hauer.

Vil ha alle fakta på bordet

Statens vegvesen vil ha alle fakta på bordet i forbindelse med kollapsen av nye Rotvollhaugen bru i Trondheim. En kartlegging viser at det ikke pågår tilsvarende støping av brudekker andre steder i landet.

- Hadde vi funnet slike arbeider hadde vi stoppet dem. Vi følger politiets og Arbeidstilsynets arbeid nøye og bidrar aktivt inn i arbeidet.

Vi skal ha hendelsesrapportering i henhold til gjeldende rutiner og vil i løpet av kort tid innkalle alle berørte aktører til en formell gjennomgang av hendelsen til møte med vegdirektøren, sier Lars Erik Hauer - som leder Veg- og transportavdelingen i Statens vegvesen Vegdirektoratet.

Sikkerhet viktigst

Hauer forteller at denne måten å bygge bruer på som er brukt i Trondheim er en vanlig og velprøvd måte. Etter grundige sikkerhetsvurderinger er det gitt muligheter for å ha løpende trafikkavvikling gjennom eller ved anleggsområder.

- Men det er helt klart at prioriteten ligger på sikkerhet. Vi går ikke på akkord med sikkerheten for anleggsarbeidere og veifarende, sier han.

Selv om det for tiden ikke pågår støping av brudekker tilsvarende som i Trondheim, har Statens vegvesen om lag ti prosjekter i løpet av de to neste årene hvor denne byggemetoden er aktuell.

- Uten at vi trekker noen konklusjoner om årsaker og hendelsesforløp i Trondheim er det naturlig at vi også ser på trafikkavvikling i forbindelse med pågående vegarbeid. Vi har fokus på vegbrukernes sikkerhet, sier Hauer.

Bistår undersøkelsene

Statens vegvesen i Sør-Trøndelag bistår politiet og Arbeidstilsynet etter brukollapsen, samtidig som dialog pågår med entreprenøren Reinertsen om hvordan og når restene av brua skal tas ned.

- Vi stiller alle våre ressurser til disposisjon. Vi ønsker ikke foreløpig å mene noe om årsakene, men bidrar i arbeidet som politiet og Arbeidstilsynet gjør. Vi fortsetter oppfølging og støtte til involverte og pårørende, sier prosjektleder Harald Inge Johnsen - som leder Prosjekt E6 Trondheim - Stjørdal.

Han legger ikke skjul på at hendelsen preger hele Statens vegvesen. Vi har stor medfølelse for de pårørende og andre berørte.

Det pågår fortsatt undersøkelser på ulykkesstedet - og det gjennomføres møter mellom politi, Arbeidstilsynet, Statens vegvesen og entreprenøren. Nå settes det også fokus på opprydding og planer for trafikkavvikling. Dette er et omfattende og krevende arbeid.

- Selv om arbeidet med nye Rotvollhaugen bru skjer i regi av en entreprenør, har vi som byggherre et overordnet ansvar for helse, miljø og sikkerhet for alle som arbeider på anlegget og for alle som ferdes gjennom veiarbeidsområdet, sier Johnsen.

Forsiden nå