Vil stoppe Ryfast

Vil stoppe Ryfast

En privatperson har klaget Ryfast-prosjektet inn for overvåkingsorganet ESA, som sørger for at EØS-avtalen følges.

Klageren mener prosjektet er i strid med EUs tunnelsikkerhetsdirektiv. I klagen står det blant annet: «Ryfast strider mot den Europeiske unions tunneldirektiv ved at man bygger tunneler med stigninger over 5 prosent, selv om andre løsninger er geografisk mulig.»

Det hevdes også at Ryfast har en ekstra høy risiko for brannutvikling knyttet til overbelastning av bremser eller motor fordi «en god del av trafikken skal gå i to undersjøiske tunneler etter hverandre».

LES OGSÅ:

Ordfører i Forsand kommune i Rogaland, Ole Tom Guse, har ikke tro på at klagen vil føre frem:

- Sikkerheten i Ryfast er såpass god at klagen ikke vil nå fram. ESA kommer ikke til å overgå norsk suverenitet i dette spørsmålet, sier han til aftenbladet.no.

Forsiden nå