Vurderer å erstatte katastrofetunnelen

Vurderer å erstatte katastrofetunnelen

Gudvangatunnelen er foreldet, og oppfyller ikke dagens krav.

Allerede i 2011 begynte Statens vegvesen å vurdere å bygge en ny tunnel for å erstatte Gudvangatunnelen der et vogntog tok fyr mandag. 73 mennesker ble sendt til sykehus etter brannen mandag.

Tunnelen er en av de eldste i Sogn og Fjordane, og mye av utrustningen og utformingen er fra midten av 80-tallet. Det fortalte avdelingsdirektør Nils Magne Slinde i veivesenet til NRK i 2011.

Senioringeniør i Statens vegvesen, Gunnar Gjæringen, bekrefter overfor  Aftenposten at Gudvangatunnelen er en av tunnelene som har størst behov for oppgradering.

- Dersom tunnelen skulle vært bygget i dag, ville en måtte vurdert å bygge en egen rømningstunnel ved siden av den eksisterende. Den ville også vært bredere og med andre sikkerhetskrav, sier Gjæringen.

Han forteller at det også vurderes å erstatte tunnelen med en helt ny tunnel fra Gudvangen til Flåm. En oppgradering av tunnelen er tenkt påbegynt neste år, men er avhengig av bevilgninger over statsbudsjettet.

Tunnelen er én av flere hundre tunneler i Norge som må utbedres innen 2019 for å følge opp kravene i EU-direktivet for trafikksikkerhet.

 

Forsiden nå