Denne lastingen ga så solid «mage» at det ble vanskelig å komme seg frem på flatmark.
Denne lastingen ga så solid «mage» at det ble vanskelig å komme seg frem på flatmark.

Transport ble stoppet før den kom på veien

- Den var så lav at den ville satt seg fast og skapt trafikkproblemer i Oslo, sier fagleder Thor Ringstad i utekontroll Romerike, Statens vegvesen.

Publisert Sist oppdatert

Da en skinnegående sporarbeidsmaskin skulle fraktes fra Mantena i Groruddalen (Oslo) til kaia for utskiping, skapte vogntoget som skulle stå for frakten 27. oktober tvil hos avsenderne.

Brønnsemien var så lav på midten da den 30 tonn tunge maskinen var lastet, at den satte seg fast ved passering av skinnegangene som er lagt ned i asfalten inne på Mantenas område.

Vegvesenet ble tilkalt for sjekk. De ga ikke klarsignal for videre kjøring. Det ble gitt bruksforbud til lasten var lastet på en bedre måte. Det ville si at dersom maskinen skulle fraktes med det aktuelle vogntoget, måtte semien trekkes sammen. Det var ikke snakk om overlast på totalvekt, kun feillasting.

- Det var godt at vi fikk stoppet denne transporten før den kjørte ut på Østre Aker vei. Den var så lav at den ville satt seg fast og skapt trafikkproblemer i Oslo, sier fagleder Thor Ringstad i utekontroll Romerike, Statens vegvesen.

I tillegg var papirene mangelfulle, så dette måtte også komme i orden før videre transport. Det var nemlig en særdeles internasjonal transport: Sjåføren var serbisk, trekkvogna var tysk, brønnsemien var østerriksk og løyvet var litauisk.

28. oktober var d en skinnegående sporarbeidsmaskinen losset igjen hos Mantena og vogntoget var geleidet til Jessheim kontrollstasjon der man måtte få orden på papirene.

Det ble etter all sannsynlighet et annet vogntog som skal frakte maskinen ned til kaia.