Selskapene skal sammen utvikle hydrogenfyllestasjoner for landeveistransport. Bildet er en illustrasjon fra en fremtidig Everfuel stasjon i Nederland
Selskapene skal sammen utvikle hydrogenfyllestasjoner for landeveistransport. Bildet er en illustrasjon fra en fremtidig Everfuel stasjon i Nederland

Hydrogensamarbeid Everfuel og Nel

Everfuel A/S og Nel Hydrogen har inngått avtale om å utvikle hydrogenmarkedet for norske kunder.

Publisert Sist oppdatert

Selskapene har signert et Memory of Understanding (MoU) hvor Everfuel vil investere i Nels heleide datterselskap H2FuelNorway AS (H2Fuel), som får navnet Everfuel Norway Retail AS. Partene planlegger å gjennomføre den endelige avtalen i desember 2020.

H2Fuel, tidligere Uno-X Hydrogen AS, har arbeidet med å utvikle det norske hydrogenmarkedet og er forberedt på å ta en ledende posisjon innen utvikling av et nasjonalt hydrogennettverk.

Everfuel satser på å investere 26 millioner kroner i selskapet og blir majoritetsaksjonær med 51% eierandel. Everfuel Norway Retails strategi vil være å bygge, eie og drive hydrogenstasjoner i Norge med start i Oslo. Everfuel og Nel har støtte fra store flåteeiere og lastebilbrukere som er forpliktet til transportløsninger med lite karbon. Sammen med brukerne, er Everfuel klare til å utvide hydrogennettverket, så snart et levedyktig offentlig program for den grønne overgangen er på plass.

- Vi ser frem til å bygge videre på det som H2Fuel har etablert og utvikle et levedyktig voksende marked for grønn hydrogen i Norge. Dette er et sentralt mål for Everfuel i Norge og nært knyttet til vårt nylig annonserte oppkjøp av H2CO. Disse to transaksjonene gjør Everfuel til det største hydrogenhandelsselskapet i Norge, sier Jacob Krogsgaard, administrerende direktør og grunnlegger av Everfuel.

- Vi er imponert over forretningskonseptet til Everfuel og er glade for å drive utviklingen av et hydrogenhandelsmarked i Norge. Nå håper vi at den norske regjeringen benytter anledningen til å modernisere støtteprogrammet for å drive veksten. Norge trenger hydrogen for å balansere energimiksen i landeveistransport og skape et levedyktig hydrogentilbud for europeiske logistikkselskaper og turister som aggressivt omfavner hydrogen, sier Helge Skaarberg Holen, nåværende administrerende direktør for H2Fuel.

Everfuel kan over tid øke investeringene i selskapet og kjøpe ut Nel til en forhåndsdefinert pris. En endelig avtale er underlagt en fullført due diligence. Transaksjonen og etableringen av Everfuel detaljhandel Norge forventes å være gjennomført i desember 2020.