EU-prosjekt til 100 millioner skal gi grønnere transport-løsninger

Viken fylkeskommune blir med i et forskningsprosjekt som skal teste bærekraftige transportløsninger.

Publisert

EUs forsknings- og innovasjonsprogram Horisont 2020 tildeler nesten 100 millioner fra EU-kommisjonen til prestisjeprosjektet «MOVE21». Viken fylkeskommune er partner i prosjektet som ledes av Oslo kommune og gjennomføres i samarbeid med flere norske bedrifter og forskningsmiljøer.

- Vi skal skape nye og effektive transportløsninger som både løser tidsklemma i folk sin hverdag og klimakrisa. Samtidig må vi gjøre det lett å velge sykkelen og ta beina fatt. Vi skal finne de beste løsningene og jeg veldig glad for at vi er med i dette prosjektet. Utfordringene vi skal løse i transportsektoren på Østlandet krever at Viken, særlig i samarbeid med Oslo, hele tiden ser etter de smarteste løsningene. Vi skal gjøre det enklest og best mulig for både innbyggerne og næringslivet vårt, sier Tonje Brenna, fylkesrådsleder i Viken fylkeskommune.

MOVE21 er testarena for bærekraftige transportløsninger

Mange byer i Norge og EU står foran de samme utfordringene knyttet til økt trafikkmengde i og rundt storbyene. Varetransport og persontransport opptar stadig mer areal i gater og torg samtidig som innbyggere ønsker grønnere byrom som er mer tilrettelagt for sykkel og gange.

Hvordan kan samfunnet møte økt behov for mobilitet hos befolkningen med bærekraftige løsninger for fremtiden? MOVE21-prosjektet vil utvikle flere europeiske byer som testarena for nye transportløsninger.

Vikens geografi omkranser Oslo, og reisestrømmer knyttet til arbeidsreiser, vare- og persontransport tilsier at det er naturlig å samarbeide med Oslo kommune om å finne løsninger på utfordringene økt vare- og persontransport representerer i regionen.

- Derfor har vi bidratt til og valgt å delta som partner inn i prosjektet. Oslo er den første norske kommunen som får lede et Horisont 2020-prosjekt. I slutten av juni er det kickoff for prosjektet, sier Brenna.

MOVE21

  • MOVE21 Innovation Labs tar sikte på en prosess av samskaping, lokal tilpassing, og implementering av bærekraftig urban mobilitets - og logistikkløsninger.
  • En dedikert organisasjon og finansieringsmodell skal sikre kontinuerlig innovasjonsarbeid også lenge etter prosjektperioden.
  • MOVE21 vil bestå av 24 partnere herunder offentlige myndigheter, kollektivselskaper, industripartnere og forskningsinstitusjoner.
  • MOVE21 strekker seg langs TEN-T korridoren (Trans-European Transport Network) og inkluderer byene Oslo, Göteborg, Hamburg, München, Bologna og Roma.