Foreslår å dele B-klassen i B og B+

B-sertifikat skal gjelde for kjøretøy som veier inntil 1,8 tonn og B+ for kjøretøy mellom 1,8 og 3,5 tonn.

Publisert Sist oppdatert

Tidligere i år foreslo EU-kommisjonen Trafikksikkerhetspakken til EUs lovgivere, som inkluderte endringer i gjeldende direktiv som regulerer førerkort for alle kjøretøykategorier i EU.

Kommisjonens ordfører for revisjonen av førerkortdirektivet foreslår å dele opp B-sertifikatet i to kategorier: B-sertifikat for kjøretøy som veier inntil 1,8 tonn og B+ for kjøretøy mellom 1,8 og 3,5 tonn.

Konkret betyr dette at de fleste av dagens førere av elbiler (selv batterielektriske biler i kompaktklassen veier over 1,8 tonn på grunn av batteriet), og av større personbiler og varebiler, vil bli pålagt en ny kategori kjøretillatelse.

Det betyr også at varebiler som frakter varer blir biler som krever førerkort klasse B+.

Dette vil ramme både private sjåfører og yrkessjåfører av varebiler som frakter mennesker (drosjetjenester eller minibusser) og varer (pakkeleveringssjåfører). Dagens regelverk har som kjent kun en førerkortklasse, B, for alle kjøretøy som veier opptil 3,5 tonn.

– Vi regner med at parlamentets transportkomité støtter EU-borgere, yrkessjåfører og transportselskaper ved å avvise alle endringene angående B+-kategorien, som kunstig og uberettiget deler B-førerkortet i to kategorier, sier IRU-direktør Raluca Marian.

International Road Transport Union (IRU) er en global veitransportorganisasjon, som opprettholder interessene til buss-, buss-, taxi- og lastebiloperatører.

Norge er som kjent ikke med i EU, men med i EØS-samarbeidet. Norge «harmoniserer» vanligvis reglene med EUs regler. Derfor er det god grunn til å anta at dersom B+ blir innført i EU, vil dette bli innført også i Norge.

Powered by Labrador CMS