Fortsatt hviletid-unntak

Forlenget med en fjerde unntaksperiode.

Publisert

Det midlertidige nasjonale unntaket fra kjøre- og hviletidsreglene som gjør at sjåfører kan ta normal ukehvil i kjøretøy, forlenges til 1. juni.

Bakgrunnen for forlengelsen, er covid-19-smittesituasjonen.

Unntaket som Statens vegvesen har gitt gjelder fra 1. april til 1. juni 2021 og er en forlengelse fra tre tidligere unntaksperioder.

Vedtaket er i tråd med beslutning fra EFTAs overvåkningsorgan ESA.

Unntaket gjelder forutsatt at det er passende soveplasser for hver sjåfør og at kjøretøyet står stille.

Powered by Labrador CMS