LYSEPARKEN: Skissen viser planlagt Lyseparken næringsområde i Bjørnafjorden kommune.
LYSEPARKEN: Skissen viser planlagt Lyseparken næringsområde i Bjørnafjorden kommune.

Kamp om gigant-batterifabrikk

UTFORDRING: Panasonic, Equinor og Hydro har inngått et strategisk samarbeid for å undersøke mulighetene for en bærekraftig og kostnadseffektiv europeisk batterivirksomhet.

Publisert Sist oppdatert

I kartleggingsarbeidet har partnernes prosjektorganisasjon, Joint Battery Initiative, invitert kommuner og regioner i Norge til å beskrive mulige lokaliseringer. Reaksjoner har ikke latt vente på seg, og to av fremstøtene kommer fra Vestlandet og Trøndelag.

TRØNDELAG: Energi Arena Steinkjer slik prosjektet er tenkt, sett fra vest.
TRØNDELAG: Energi Arena Steinkjer slik prosjektet er tenkt, sett fra vest.

Energi Arena Steinkjer

Steinkjer kommune har døpt sitt forslag «Energi Arena Steinkjer» - et miljøprosjekt for fremtiden. – Dette er et bærekraftig miljøprosjekt på vel 900 mål, sier prosjektleder Jacob Br. Almlid om kommunens alternativ til lokasjon for batterifabrikken Panasonic, Hydro og Equinor ønsker å bygge. Det er tilgang til sjøen, nærhet til Malm industripark og risikofri byggegrunn.

Ordfører Anne Berit Lein vektlegger naturlig nok betydningen av en slik lokalisering for samfunnsutviklingen i Steinkjer, Innherred og Trøndelag. Med Energi Arena Steinkjer leveres et forslag som svarer til alle kravene som er beskrevet i invitasjonen fra de tre eierselskapene, både når det gjelder areal, krafttilførsel, prosess- og kjølevann, transport og havn, rekruttering, jordvern, lokalsamfunn, miljø og bærekraft.

Samtidig mener prosjektleder Almlid at et av de sterkeste kortene Steinkjer har i konkurransen om lokalisering, er gunstig kraftpris og sikkerhet for tilgjengelig kraft. Ifølge konklusjoner NVE har gjort vil forskjellene i kraftprisene mellom Midt-Norge og Sør-Norge være 6-9 øre/kwh i 2030 og 3-4 øre i 2040 i favør av Midt-Norge.

Lyseparken i Bjørnafjorden

Bjørnafjorden kommune er en annen interessent som har gått kraftig ut i kampen om å få den kommende gigantiske batterifabrikken. Kommunen ønsker lokalisering i Lyseparken næringsområde.

Næringsområdet Lyseparken i Bjørnafjorden vil bli åpnet samtidig med ny E-39 mellom Os og Bergen. Ordfører Trine Lindborg peker spesielt på at Lyseparken ligger kun 12-15 minutter fra sentrale knutepunkter som Flesland flyplass, Bergen havn og jernbanen. Videre vil Lyseparken ha et nedslagsfelt for vel 160.000 potensielle arbeidstakere, kort vei til universitet, høyskoler og FOU-klynger. Med dette skapes det grobunn for knoppskyting i hele Bergenregionen, heter det.

At Lyseparken er et unikt område, er både ordfører og fylkesordfører Jon Askeland enige om. I argumentasjonsprosessen er det blant annet laget en solid video som viser muligheter og plassering.

Steinkjer og Bjørnafjorden representerer kun to innspill på lokaliseringshenvendelsene fra innbyderne som vil bygge gigant batterifabrikken.