Bilde fra E6 ved Ulvsvågskaret i Nordland.
Bilde fra E6 ved Ulvsvågskaret i Nordland.

Kommentar: Nye Veiers sparekniv-løsning er ikke en fullgod løsning

- Når man bruker sparekniven slik Nye Veier har gjort, er det ikke underlig at man i ettertid kan skryte av å ha bygget vei billigere enn Statens vegvesens opprinnelige planer.

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

KOMMENTAR: Det er mye glede i Nord-Norge nå. Regjeringen vil bruke 10 milliarder på Sørfoldtunnelene. T.I.A. Norge deler denne gleden, men på grunn av Nye Veiers bruk av sparekniv sitter vi også med en porsjon skepsis.

Blir dette en fullgod løsning eller får vi bare en halvgod løsning som er bedre enn dagens situasjon? Det er spørsmålet vi stiller oss.

Vi har jo sett hvordan Nye Veier har brukt sparekniven på Kvænangsfjellet. For å spare penger og utnytte dagens trase har man søkt om og fått dispensasjon fra veilederen som skal ligge til grunn for bygging av nye veier. Kurvaturen er i noen tilfeller krappere enn veilederen sier og stigningen på 6% beholdes selv om det tidligere er gjort vedtak om at maks stingningsprosent skal være 5%.

Når man bruker sparekniven slik er det ikke underlig at man i ettertid kan skryte av å ha bygget vei billigere enn Statens vegvesens opprinnelige planer. Statens vegvesen har i sine planer fulgt veilederen og derfor valgt en dyrere løsning. Men hva er vi best tjent med? En halvgod løsning som er bedre enn dagens situasjon, men som da effektivt vil sperre muligheten for en fullgod utbygging i overskuelig framtid, eller vil vi være best tjent med at den utbyggingen som foretas gir en fullgod løsning med det samme. Vi mener man skal sørge for en fullgod løsning.

Til Nye veier vil vi si: Det er bedre med gode veier for pengene enn noen få km ekstra.

Jan Høiback, leder i T.I.A. Norge, mener det er bedre å bygge god vei enn middels god vei med noen få km ekstra.
Jan Høiback, leder i T.I.A. Norge, mener det er bedre å bygge god vei enn middels god vei med noen få km ekstra.

Sommeren 2019 ble T.I.A.s rullende kontor brukt til å kjøre hele E6 fra Oslo til Hammerfest for ved selvsyn få et riktig bilde av situasjonen på den viktige transportkorridoren nordover. Etter å ha kjørt hele strekningen kalte vi deler av E6 i Nord-Norge for en dårlig asfaltert krøttersti og det er en betegnelse vi fortsatt står ved. Det må en massiv satsing på veibygging i de nordlige landsdelene til for at trafikken der skal få tilnærmet samme forutsetninger med tanke på forutsigbarhet og framføringstid som man har lenger syd i landet vårt.

Vi foreslo blant annet at man skulle prioritere fergestrekningen Drag – Kjøpsvik framfor Bognes – Skarberget når det gjelder døgnkontinuerlig fergedrift, men byråkratene i Oslo har nok bare sett på kartet og avgjort at E6 er den veien som skal prioriteres.

I de byråkratiske kontorer tar man ikke hensyn til problemstrekninger som for eksempel Ulvsvågskaret som er et kjent problemsted for alle som trafikkerer E6 syd for Bognes.

Det er bra at det kommer bevilgninger, men man bør lytte til brukerne når utbyggingsområder og nye traseer planlegges.

Jan Høiback
Leder T.I.A. Norge

Powered by Labrador CMS