ÅPNINGEN: Anne Borg (f.v.), NTNU, Nils Røkke, HYROGENi/Sintef, Rune Volla, Forskningsrådet, Olje- og energiminister Terje Aasland, Fionn Iversen, HyValue/Norge og Pinar Heggernes. UiB. (Foto: SINTEF)

Nasjonalt senter for hydrogen åpnet

HYDROGENi er navnet på et forskningssenter for miljøvennlig energi (FMI) som er åpner i Oslo. Senteret er dedikert til forskning og innovasjon innen hydrogen og ammoniakk med mål om å bidra til å bygge en bærekraftig verdikjede for hydrogen.

- HYDROGENi er av nasjonal viktighet, og dette gjenspeiles i vårt forskningssamarbeid med NTNU, IFE, Universitetet i Oslo, Universitetet i Sørøst-Norge og Universitet i Tromsø, sa konsernsjef Alexandra Bech Gjørv i sin hilsningstalen ved åpningen.

Nyåpnede HYDROGENi er et av de største FME-sentrene, har et budsjett på 530 mill. kroner og over 50 partnere fra industri og akademia. Senteret ledes av SINTEF Energi og har en varighet på åtte år.

Powered by Labrador CMS