TØMMERTRANSPORT: Statskog avvirket 276 000 m³ tømmer i 2023. Dette er en økning på 26 000 m³ fra 2022.

Økte avvirkningen med 26 000 kubikkmeter

TØMMER: Statskog økte avvikringen i 2023 og forventer et stabilt nivå de nærmeste årene.

Publisert

Statskog økte avvirkningen av tømmer med om lag 26 000 m³ i 2023. Plantetallet økte med 50 000 til 1,7 millioner, skriver statsforetaket i en pressemelding.

Det avvirkes langt mindre enn den totale tilveksten i den produktive skogen, skriver de videre. De senere årene er likevel avvirkningsnivået redusert planmessig på grunn av en midlertidig periode med mindre hogstmoden skog.

Statskog avvirket 276 000 m³ tømmer i 2023. Dette er en økning på 26 000 m³ fra 2022. Selskapet forventer et stabilt avvirkningsnivå de nærmeste årene.

Statskog arbeider systematisk med å reetablere ny skog etter hogst. Plantetallet økte med 50 000 fra forrige år og endte på om lag 1,7 millioner i 2023.

Powered by Labrador CMS