Dagens ene løp i Oslofjordtunnelen må stenges i til sammen ca. 1000 timer når det sprenges ved drivingen av et nytt løp over en periode på tre år.

Oslofjordtunnelen må stenge ca. 2000 ganger når nytt løp drives

Det er et krav at når det sprenges i nytt tunnelløp skal eksisterende tunnelløp være stengt. Hver stenging blir på rundt 30 minutter.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

Det skal bygges «en sikker kryssing av Oslofjorden i eksisterende trase for E134» mellom Asker og Frogn kommuner. Tunnelene, eksisterende og ny, skal tilfredsstille tunnelsikkerhetsforskriften.

E134 skal utvides fra 2 til 4 felt mellom Måna og Vassum. Og utvidelsen skal forbedre veisystemet på Hurumsiden av Oslofjordtunnelen.

Ny tunnel sør for dagens tunnel

Oslofjordtunnelen starter i vest ved Verpen mellom Sætre og Storsand i Asker kommune. Her illustrert med to løp.

Det nye løpet skal ha en lengde på 7275 meter. Inndrift per sprengning (salvelengde) blir på ca. 4,5 meter. Antall sprengninger i nytt hovedløp blir da 7275/4,5 = Ca. 1600.

I tillegg kommer sprengninger i forbindelse med nisjer, tverrtunneler og vann-/pumpemagasin, slik at antall sprengninger vil totalt komme opp i drøyt 2000.

Utenom rushtiden

Det er et krav at når det sprenges i nytt tunnelløp skal eksisterende tunnelløp være stengt. Det er ikke tillatt å stenge i rushtiden mellom 6.00 – 9.00 og mellom 14.00 -19.00. Strekninger nær bebyggelse kan ikke sprenges på nattetid pga. hensynet til naboers nattesøvn.

Det nye løpet av Oslofjordtunnelen.

Dette gir kun to «vinduer» i løpet av et døgn hvor sprengningsarbeider er mulig: 09.00 -14.00 og 19.00 - tidspunkt for når nattero skal overholdes.

På noen strekninger av tunnelen ligger den så langt unna bebyggelse at sprengning muligens kan utføres på natta etter dispensasjon fra Kommuneoverlegen.

Drivefasen forventet til tre år

Tunnelen vil bli drevet på tre stuffer, to fra adkomst tunnel Storsand (Hurumsiden), én fra Måna (Drøbaksiden).

Dagens tunnelløp markert med svart, nytt med rødt.

Arbeidene gjennomføres som skiftarbeid (dag-/kveldsskift) mandag – lørdag (101 timers uke). Antall salver per døgn kan variere mellom null og seks avhengig av hvilke arbeider som gjøres i tunnelen. Ved injeksjon (vanntetting) og omfattende tung stabilitetssikring vil antall salver bli sterkt redusert.

Forventet drivetid på nytt tunnelløp, sprengning og bergsikring, er ca. tre år.

Stengeprosedyren tar ca. 30 minutter

For hver sprengning i nytt løp må denne stengningsprosedyren følges:

Entreprenør melder til Veitrafikksentralen (VTS) at det er klart for sprengning. VTS utfører stengning av tunnelen i henhold til prosedyre før bommene senkes. All trafikk i tunnelen må være ute av tunnelen før det gis klarsignal til sprengning. Sprengningen gjennomføres.

Den delen av eksisterende tunnel som ligger nærmest sprengningsstedet kontrolleres for eventuelle uønskede hendelser av mannskap som på forhånd er postert på egnet sted i tunnelen.

Hvis det ikke har inntruffet noen uønskede hendelser, melder kontrollør at alt er ok og gir klarsignal til å åpne tunnelen. VTS åpner tunnelen i henhold til prosedyre. Hele stengeprosedyren fra trafikken stanser til den er i gang igjen vil ta ca. 30 minutter.

Powered by Labrador CMS