Ved Smala er det, som navnet lover, smalt.

Problemveien stenges for trafikk - igjen

Ved «Smala» i Skreifjellet skal fylkesvei 33 kantforsterkes. Arbeidet starter 28. juni og skal etter planen være ferdig i løpet av tre uker. Strekningen Feiring – Innlandet grense er stengt i perioden.

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

Det har vært mange perioder med stengt vei og redusert fremkommelighet på fylkesvei 33 mellom Minnesund og Skreia på grunn av ras og veiarbeid de siste årene.

Nå skal altså veien stenges i tre uker fordi veikanten og oppbyggingen av fylkesvei 33 ved «Smala» skal forsterkes på en strekning på ca. 50 meter. Årsaken til dette, er at det i mai i år gikk et mindre ras under veien.

Hele nordre kjørefelt skal graves opp og masser skal skiftes. Deretter skal det støpes en betongkonstruksjon som skal forankres i fjell som skal fungere som en støttemur for veien.

Veien blir helt stengt i perioden mens anleggsarbeidet pågår. Kun nødetater slippes fram. Omkjøring blir skiltet via riksvei 4 og E6.

På strekningen kjører det i gjennomsnitt 1610 kjøretøy per døgn (ÅDT), der av 16 prosent av disse er tunge kjøretøy.

Powered by Labrador CMS