Etter en 1,5 års prøveperiode på riksvei 3/25 mellom Løten og Elverum, skal Statens vegvesen gjennomføre en evaluering av prøveordningen. Bilde fra åpningen.
Etter en 1,5 års prøveperiode på riksvei 3/25 mellom Løten og Elverum, skal Statens vegvesen gjennomføre en evaluering av prøveordningen. Bilde fra åpningen.

Regjeringen setter i gang prøveordning med halv takst

Fra fredag 19. februar kl. 12.00 blir det halv takst på hovedvei på riksvei 3/25 mellom Løten og Elverum. Bilister på sidevei slipper å betale.

- Vi har sett at bompengeinnkreving på sidevei har gitt utfordringer for både voksne og barn som bor og ferdes langs disse veiene. Blant annet har sideveien mellom Løten og Elverum fått mer trafikk. Derfor halverer vi nå bompengetakstene på hovedveien for å se virkningen av dette. Prøveordningen er til glede for dem som skal på vinterferie og kjører denne veien, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Prøveordningen vil gjelde for riksvei 3 og 25 Ommangsvollen – Grundset/Basthjørnet i Innlandet. Innlandet fylkeskommune har som garantist for bompengelånet nå gitt sin tilslutning til en slik prøveordning.

Etter en 1,5 års prøveperiode, skal Statens vegvesen gjennomføre en evaluering av prøveordningen. Som en del av evalueringen skal Statens vegvesen vurdere om midlene som er satt av til prosjektet gir økonomisk handlingsrom til å forlenge varigheten av prøveordningen utover 1,5 år.

Powered by Labrador CMS