Riksvei 3 Atna bru.

Riksvei 3: – Atna bru ikke nattestengt natt til 3. mai

Atna bru på riksvei 3 i Stor-Elvdal var nattestengt natt til i dag, tirsdag 2. mai, og skulle også vært stengt kommende natt.

Brua var nattestengt for montering av stillassystemer som skal brukes i vedlikeholdsarbeidene på brua.

Brua skulle også være stengt natt til 3. mai, men det trengs nå ikke:

– Entreprenøren fullførte arbeidene i natt og derfor trenger vi ikke å nattestenge en natt til. Det betyr at trafikken igjen vil gå i ett kjørefelt med lysregulering både dag og natt, sier byggeleder Rolf Storsveen i Statens vegvesen.

Atna bru er på riksvei 3 og går over Glomma, rett nord for tettstedet i Atna i Stor-Elvdal kommune. Statens vegvesen startet 11. april et større vedlikehold av Atna bru med ny kantdrager, nytt brurekkverk, mindre breddeutvidelse av brudekket, forsterkning av stålbjelkene ved pilarer under brua, utskifting av fuger og ny asfaltbelegning på hele brudekket.

– Frist for ferdigstillelse av arbeidene er 15. september 2024, og vi vil informere om eventuell anleggsaktivitet som får betydning for trafikantene utover kjøring i ett kjørefelt og lysregulering, sier Storsveen.

Powered by Labrador CMS