- Vi har, sammen med politiet, besluttet å sette oppe dette effektive sikkerhetstiltaket, sier Guro Ranes, leder for trafikksikkerhet i Statens vegvesen.

Skal stoppe «villmannskjøringen»

For høye hastigheter og flere alvorlige ulykker gjør at Statens vegvesen setter opp strekningsmåling av fart på E6 i Korgfjelltunnelen.

Publisert Sist oppdatert

– Politiet har registrert mye «villmannskjøring» gjennom tunnelen de siste seks årene, sier Guro Ranes, leder for trafikksikkerhet i Statens vegvesen. 

– Når vi i tillegg har opplevd flere alvorlige ulykker, deriblant en dødsulykke, har vi, sammen med politiet, besluttet å sette oppe dette effektive sikkerhetstiltaket. Et viktig bidrag til nullvisjonen om at ingen skal dø eller bli hardt skadd i trafikken, sier hun.

Starter opp måling 22. november

Strekningen ble godkjent for S-ATK i vår. Onsdag 22. november klokken 12:00 startes gjennomsnittsmålinger. Det skal måles gjennomsnittsfart i begge retninger i tunnelen i Nordland.

Analyser fra Transportøkonomisk institutt (TØI) viser at tallet på drepte og hardt skadde blir halvert på strekninger med gjennomsnittsmålinger (streknings-ATK), og at effekten holder seg i flere kilometer etter selve fartskontrollsonen.

Statens vegvesen og politiet samarbeider

Det er Statens vegvesen som sørger for oppsett og drift av fotoboksene, inklusiv fotografering av overtredelsene.

Politiet har ansvaret for å følge opp de straffbare forholdene som blir avdekket.

Powered by Labrador CMS