Tolletaten avvikler ordningen med direktekjøring

Unntaket fra regelen om å fortolle varene ved grensen har vart i flere tiår.

Mars 2025 er det planlagte tidspunktet for når direktekjøring skal være avviklet og digital melde- og opplysningsplikt innført.

Direktekjøringsordningen har gått ut på at varer kan kjøres direkte til varemottaker og deklareres for prosedyren overgang til fri disponering innen 10 dager etter registrering på tollager.

Deklarering før eller ved grensepassering og digital melde- og opplysningsplikt er tilgjengelig allerede nå, og dermed blir det en omleggingsperiode på 24 måneder før dette skal være fullt ut gjennomført.

Unntak i flere tiår

Direktekjøringsordningen har i flere tiår vært en unntaksordning i tollregelverket for å deklarere varer etter grensepassering slik at det ikke oppstår køer ved de største grenseovergangene.

Ulempen ved denne ordningen, er dårlig kontroll med hvilke varer som føres inn i landet.

Med digital informasjonshåndtering om varer som transporteres inn til landet kan transporten av varer håndteres effektivt for alle involverte aktører, med lite kø ved grenseovergangene og med god kontroll over varestrømmen.

Det betyr at det ikke er behov for å forlenge unntaket om direktekjøring av varer over grensen uten forhåndsinformasjon. Den nye måten å håndtere informasjon om den grensekryssende vareførselen på kalles Digitoll.

Digitoll

Digitoll betyr at alle informasjonsplikter om grensekryssende vareførsel skal gjennomføres digitalt, før eller senest ved ankomst til grensen. Digitoll er tilgjengelig for bruk allerede nå, og effektiviserer grensepasseringen, men i løpet av mars 2025 gjøres den altså til hovedregelen.

Fra det tidspunktet skal både deklarasjon av varer være sendt Tolletaten før eller senest ved grensepassering, og melde- og opplysningsplikten om transport av varene over grensen skal være fullført med digital informasjonsinnsending. Endringene vil gjelde for alle transportformer og planlegges sendt på høring i mars/april 2023.

- Tolletaten har lagt vekt på tett dialog med aktørene i næringslivet i planleggingen av endringene, med referansegrupper, informasjonsmøter, høringer og nettbasert kommunikasjon. Vi har vært opptatte av å sette oss godt inn konsekvensene av endringene for næringslivet og lytte til deres synspunkter. Vi er glade for å lande på en tidsplan som gir næringslivet den omstillingstiden de har bedt om, sier Jan Erik Ressem, divisjonsdirektør for digitalisering og IT i Tolletaten.

Powered by Labrador CMS