PÅ TRANSPORT & LOGISTIKK: Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård legger vekt på at tiden for de store og spektakulære prosjektene er forbi.

Vil bygge nytt bare når man må

LILLESTRØM: – Vi må ta vare på det vi har, og bygge nytt når vi må, sa samferdselsminister Jon-Ivar Nygård da han åpnet Transport & Logistikk på Lillestrøm torsdag.

Publisert

Torsdag åpnet årets Transport & Logistikk, denne gang på Nova Spektrum i Lillestrøm og i samarbeid med Norges Lastebileier-Forbund (NLF). Hele 250 utstillere fordelt over 40.000 kvadratmeter gjør at messedelen av konferansen er større enn den vanligvis er på Gardermoen.

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård åpnet konferansedelen med et innlegg om regjeringens samferdselspolitikk. Der la statsråden vekt på at tiden for de store og spektakulære prosjektene nok er forbi, men at det er viktig å ta vare på den infrastrukturen som finnes bedre, og bruke den smartere.

Han signaliserer også at ny Nasjonal Transportplan (NTP) som kommer til våren vil bære preg av det.

– NTP blir ikke klar før til våren. Men den peker mer i retning av vedlikehold, som et område som har store behov. Vi må ta vare på det vi har, bygge nytt når vi må. Det blir viktig å ta vare på eksisterende infrastruktur bedre. Og å utnytte den bedre og smartere, sa Nygård.

Hans en viktig påminnelse

Samtidig understreket han at både vedlikehold og nye prosjekter må ta hensyn til hvordan klimaendringene vil påvirke infrastrukturen.

– Ekstremværet Hans ble en viktig påminnelse om hvor viktig det arbeidet er. Vi må ha fokus på hvordan klimaendringene påvirker den infrastrukturen vi har, sa Nygård, med henvisning til de store skadene Hans førte med seg for få uker siden.

Nygård påpeker videre at Norge ikke har en utømmelig pengesekk å bruke av innenfor samferdselsutvikling.

– Kostnadsbildet er preget av høyere renter og etterdønningene av pandemi samt krigen i Ukraina. Det er med på å drive kostnadene opp. Samtidig blir vi færre i arbeidsdyktig alder, og det gjør at mer penger må gå til helse og omsorg. Det har konsekvenser for hva det vil være mulig å prioritere av midler til transportsektoren. NTP-en skal være forsvarlig og realistisk. Vi skal som sagt ta vare på det vi har, bygge nytt når vi må, og etter Hans, kan vi legge til; bygge der vi kan, sa Nygård.

– Det haster med det grønne skiftet

Nygård peker også videre på at klimaendringene har en årsak, og at kutt i utslippene er en del av pakka.

– Så vil jeg nevne at det haster med å få fart på det grønne skiftet. Transportsektoren står for en betydelig andel av utslippene. Vi som er folkevalgte snakker mye om bærekraft. Hans ga oss en påminnelse om at det haster med å skifte kurs. Klimamålene er nødt til å sette sitt preg på den nye NTP-en og transportsektoren er nødt til å styrke grønn mobilitet, sa Nygård.

Han pekte også på at litt mindre prosjekter, også vil være en fordel for den norske anleggssektoren. For eksempel er E6-prosjektet i Sørfold i Nordland delt opp i flere deler fremfor ett stort.

– Det medfører at norske aktører i større grad kan konkurrere om oppdragene. Det er noe anleggsbransjen har vært opptatt av, sa Nygård.

Overfor Logistikk Inside understreker han også behovet for å fremtidssikre den infrastrukturen som nå bygges, med tanke på klimaendringene.

– Jeg tror vi må bygge mer robust. Ny infrastruktur tar på veldig god måte hensyn til de problemstillingene. Samtidig må vi drifte og vedlikeholde det vi har bedre, sånn at det tåler utfordringene bedre, sier Nygård.

Forståelse fra NHO LT

Administrerende direktør i NHO Logistikk og Transport, Are Kjensli, sa i sitt åpningsinnlegg at transportnæringen er avhengig av at infrastrukturen gjøres mer motstandsdyktig.

– Ekstremværet som vi opplevde de siste måneder og uker, er en stor utfordring for denne næringen. Norge er nå jernbanemessig delt i to. Næringslivet taper millioner hver eneste dag, og godset bruker en ekstra dag på vei mellom sør, midt og nord. Ekstremværet vil bli mer normalen, enn ti- eller 50-årshendelser i årene fremover. Det må myndighetene ta innover seg i NTP som skal legges frem neste vår, sa Kjensli, og er dermed i stor grad på linje med statsråden.

– Jeg tenker vi må være med på prioriteringene. Dette er ingen ønskeliste til jul. Vi må være forberedt på at det er mindre penger og at vi må prioritere tøffere. Så gjelder det bare å prioritere det rette, ikke sant, sier Kjensli.

Powered by Labrador CMS