Skal lære opp yrkessjåfører:

Illustrasjonsbilde, parkerte vogntog.

Tar nye grep for å møte sjåførmangelen

Fra januar 2023 tilbyr OPTI Logistikk undervisning også for yrkessjåfører. Dette er et nytt grep for å møte den store sjåførmangelen.

Publisert Sist oppdatert
Alex Bråten og OPTI Logistikk bidrar til kompetanseløftet.

Det nye fagkurset er tilpasset læreplanen i yrkessjåførfaget YRK3103, og fører frem til privatisteksamen som yrkessjåfør.

Det er et stort behov for å heve kompetansen til yrkessjåfører, blant annet ved å tilføre ny kunnskap om de endringene som skjer i samfunnet, regelverket og den teknologiske utviklingen.

Det skal også gjøre sjåførene mer bevisste på egen kjørestil når det kommer til økonomi og miljø. Ett av målene er å bedre trafikksikkerheten på veiene ved å øke kompetansen hos sjåførene. Dette skal redusere antallet ulykker og uhell der tunge kjøretøy er innblandet.

Etterspørselen i transport- og logistikknæringen er stor etter både yrkessjåfører og annen yrkesfaglig kompetanse. Bransjen viser derfor stor interesse for utdanningen.

- Vi gleder oss over denne utvidelsen og ser frem til å bidra til kompetanseløftet innen transportbransjen, forteller innehaver og «rektor» ved OPTI Logistikk AS, Alex Bråten.

OPTI Logistikk har som kjent kurset logistikkoperatører frem til fagbrev siden 2013.

Men nå gis også sjåfører mulighet til å ta kurs som fører frem til privatist eksamen som yrkessjåfør.

Blir med på reisen

Pål Børresen har takket ja til å bli med på reisen til OPTI Logistikk.

Pål Børresen blir med på OPTI Logistikk-reisen. (Foto: Malakoff vg)

Han jobber til daglig som lærer i transport og logistikk ved Malakoff Videregående skole. Her underviser han elever i videregående skole frem til en karriere innen sjåfør– og logistikkyrket.

Men fra 1. januar skal han altså gi praksiskandidater ved OPTI Logistikk relevant kompetanse innen yrkessjåførfaget, og veilede den enkelte frem til fagbrev.

NB! For ordens skyld: Opti Logistikk AS har et svært likt navn som rådgivningsselskapet Opti Log AS på Billingstad, men det er altså to helt separate selskap.

Powered by Labrador CMS