På E6-strekningen mellom Storhove i Lillehammer og Hunderfossen i Øyer skal det bygges 9,6 kilometer med firefelts motorvei, inkludert ny toløpstunnel på ca. 2,6 kilometer forbi Fåberg. Bildet viser eksisterende vei ved Ensby.
På E6-strekningen mellom Storhove i Lillehammer og Hunderfossen i Øyer skal det bygges 9,6 kilometer med firefelts motorvei, inkludert ny toløpstunnel på ca. 2,6 kilometer forbi Fåberg. Bildet viser eksisterende vei ved Ensby.

2020: ingen kvalifiserte tilbud, 2021: ingen ville skrive kontrakt, 2022: nytt forsøk

Nytt forsøk på stor E6-kontrakt det har vært problematisk å få gjennomført.

Publisert Sist oppdatert

Fem grupperinger av entreprenører og rådgivere er nå i juni prekvalifisert til å levere tilbud og konkurrere om å bygge ny E6 Storhove – Øyer i Innlandet.

E6 Storhove – Øyer er en del av strekningen E6 Moelv – Øyer. Prosjektet er ca. 9,6 km langt og har en kunngjort verdi på 1,7 milliarder kroner.

Dette er tredje gang E6-strekningen er lyst ut, og tredje gang fem er prekvalifisert.

Én, to, tre

I januar 2020 ble disse prekvalifisert:

  • AF Gruppen med rådgiver Norconsult
  • Arbeidsfellesskap Bertelsen & Garpestad AS & Metrostav med rådgiver ÅF Engineering AS (AFRY)

  • COMSA S.A.U. med rådgiver SWS Engineering S.p. A

  • Arbeidsfellesskap Implenia Norge AS & Roadbridge Holding Ltd med rådgiver Sweco Norge AS

  • NCC Norge AS med rådgiverne Multiconsult AS og NCC AB

Høsten 2020 ble det klart at kun Implenia/Roadbridge kom med tilbud, og at dette ble avvist.

I januar 2021 var det ny runde og fem entreprenører ble prekvalifisert:

  • Veidekke Entreprenør AS med underleverandør Cowi AS
  • JV BGC (arbeidsfellesskapet Bertelsen & Garpestad og Comsa) med underleverandør SWS Engineering S.p.A.
  • Implenia Norge AS med underleverandør Sweco Norge AS
  • Obrascón Huarte Lain S.A med underleverandør Afry Norway AS
  • China Communications Construction Company ltd. Med underleverandør Atkins Norge AS

Nye Veier valgte i mai 2021 å gå videre med den spanske entreprenøren Obrascón Huarte Lain S.A. til konkretiseringsfasen. I august 2021 var det klart at verken Nye Veier eller entreprenøren ønsket å signere kontrakt.

I år ble en ny frist for å søke om å bli prekvalifisert satt til 25. april 2022, men i april flyttet Nye Veier fristen til 20. mai.

De fem grupperingene som skal konkurrere om entreprisen denne gangen, er:

- Byggestart 2023

Kontraktsarbeidet omfatter totalentreprise på prosjektering, bygging av og garantiansvar for ny motorvei på E6 mellom Storhove og Øyer.

Den nye veistrekningen som skal bygges nord for Lillehammer sentrum.
Den nye veistrekningen som skal bygges nord for Lillehammer sentrum.

Halvparten av strekningen skal bestå av ny firefelts motorvei – inkludert tunnel på ca. 2,7 km, mens den andre halvparten er breddeutvidelse og utbedring av eksisterende vei.

- Med fem prekvalifiserte, er vi sikret god konkurranse når tilbudsfasen nå starter. Det er både store norske entreprenører, samt en mellomstor norsk entreprenør med, sistnevnte i arbeidsfellesskap med en utenlandsk entreprenør, med i konkurransen. I tillegg er det en stor utenlandsk entreprenør med. Alle har inngått allianser med kjente norske rådgivende selskaper, sier Nye Veiers direktør for kontakt og marked, Bjørn Børseth.

Nye Veier skriver det er ventet at valg av entreprenør skjer i løpet av 2022, mens byggestart er estimert til våren 2023

Powered by Labrador CMS