Dagens E6 langs strekningen Storhove-Øyer.
Dagens E6 langs strekningen Storhove-Øyer.

Fem tilbydere får konkurrere om E6 Storhove-Øyer

Publisert

E6 Storhove – Øyer er en del av strekningen E6 Moelv – Øyer. Prosjektet er ca. 9,6 km langt og har en estimert entreprisekostnad på 1,3 milliarder kroner. Det er snakk om firefelts vei i dagen i tillegg til en ca. 2,6 km lang toløps tunnel.

- Med fem prekvalifiserte selskapsgrupperinger, er vi sikret god konkurranse når tilbudsfasen nå starter. Det er både en stor og en mellomstor norsk entreprenør, sistnevnte i arbeidsfellesskap med en utenlandsk entreprenør, med i konkurransen. I tillegg er det kvalifisert store utenlandske entreprenører, og de fleste har inngått allianser med kjente norske rådgivende selskaper, sier administrerende direktør i Nye Veier, Anette Aanesland.

De fem grupperingene som skal konkurrere om entreprisen er:

  • AF Gruppen med rådgiver Norconsult
  • Arbeidsfellesskap Bertelsen & Garpestad AS & Metrostav med rådgiver ÅF Engineering AS (AFRY)

  • COMSA S.A.U. med rådgiver SWS Engineering S.p.A

  • Arbeidsfellesskap Implenia Norge AS & Roadbridge Holding Ltd med rådgiver Sweco Norge AS

  • NCC Norge AS med rådgiverne Multiconsult AS og NCC AB

Reguleringsplanen for strekningen er ventet vedtatt rundt sommeren 2020. Det er en BVP-anskaffelse (Best Value Procurement) med konkretiseringsfase og samhandling, og kontrakten gjennomføres med en totalentreprise NS 8407.

Strekningen Storhove-Øyer vises i den øvre delen av kartet.
Strekningen Storhove-Øyer vises i den øvre delen av kartet.

- Kontraktstrategien for E6 Moelv-Øyer identifiserte tidlig denne kontrakten som en attraktiv jobb for markedet, og vi tilrettela for dette tidlig. Denne prekvalifiseringen bekrefter dette, sier prosjektdirektør Øyvind Moshagen ved Nye Veier Innlandet. 

Det er ventet at valg av entreprenør skjer i april/mai 2020, mens byggestart er estimert til slutten av 2020.