Asker kommune har tidligere fått støtte til å bruke elektriske gravemaskiner i Klimasats-prosjektet «Bruk av utslippsfrie gravemaskiner i Kirkeveien». Fra venstre: Kristine Iversby (Asker kommune), Jonas Tautra Vevatne (Asker kommune), Stein Hov (Norbetong) og Tomas Wamstad (Kodyna AS).

301 har søkt om 403 mill. klimakroner

Kommuner og fylkeskommuner har søkt om penger i støtteordningen Klimasats. Blant annet har Trondheim søkt om ladeløsning til utslippsfrie bygge- og anleggsplasser og Bærum søkt om «Klimaklok» håndtering av overskuddsmasser.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

- Det er svært positivt å se at mange kommuner ønsker støtte til å sette i gang klimatiltak. Kommunene spiller en viktig rolle som samfunnsutvikler og bidrar både til omstilling og utslippskutt lokalt, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide.

Klimatiltak på bygg og byggeplasser, klimavennlig areal- og transportplanlegging, samt ulike sirkulære tiltak er populært i søkerbunken.

Trykk her for å se de flere hundre Klimasats-søknadene for 2022

Klimasatsing i kommuner

Støtteordningen Klimasats er for kommuner og fylkeskommuner som vil redusere utslipp av klimagasser og bidra til omstilling i lavutslippssamfunnet. Det er Miljødirektoratet som forvalter støtteordningen.

- Klimasats bidrar til at lokalsamfunnene løfter- og videreutvikler klimaarbeidet. Det er viktig at kommunene og fylkeskommunene styrker rollen som pådrivere for klimaarbeid og legger til rette for samarbeid på klimaområdet mellom ulike aktører, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Miljødirektoratet har støttet nesten 1600 prosjekter siden ordningen ble opprettet i 2016. Klimasats har støttet kommuner som vil kutte utslipp med til sammen mer enn én milliard kroner.

Klimasats-støtte i alle landets fylker: Kartet viser kommuner som har fått Klimasats-støtte. Illustrasjon: Miljødirektoratet

- Faktum er at vi lever i en verden der Norge og alle andre land skal til nesten null utslipp av klimagasser. Jo flere som bidrar aktivt, desto raskere kommer vi dit. Kommuner og fylkeskommuner i Norge har vist at de kan gi store og viktige bidrag i dette arbeidet, sier miljødirektør Ellen Hambro.

Det er i tillegg satt av 40 millioner kroner til å støtte hurtigbåter i fylkeskommunale forbindelser. Søknadsfristen for hurtigbåtprogrammet vil bli annonsert senere.

Alle fylker har søkt

Miljødirektoratet har i år mottatt 301 søknader. I søkebunken, er det kommet seks nye kommunenavn. Det er kommunene Hol i Viken, Grane, Røst og Værøy i Nordland, og Båtsfjord og Dyrøy i Troms og Finnmark.

Totalt har kommunene søkt om 403,7 millioner kroner.

Søknadene blir behandlet frem mot sommeren. Miljødirektoratet gir tilsagn fortløpende. Oversikt over alle kommuner som har fått støtte vil bli annonsert i juni.

Største søkesum fra Bergen og Bærum

Bergen kommune har alene søkt om ca. 34 millioner kroner fordelt på 15 søknader.

Bærum kommune har også søkt om 34 millioner kroner, men fordelt på fire søknader.

Kriterier for å få Klimasats-støtte

I utvelgelsen legger Miljødirektoratet vekt på potensialet for utslippsreduksjoner, om tiltakene er innovative og ambisiøse, og om prosjektene har overføringsverdi til andre kommuner.

Det er i tillegg et krav om at prosjektene må være politisk forankret i kommunen, og at de selv må bidra med egeninnsats.

Flere søknadsfrister i 2022

Søknadsfristen for de fleste prosjekttypene var 15. februar 2022.

For følgende prosjekter er det også mulig å søke innen 15. september:

  • Merkostnader for klimatiltak i konkrete anskaffelser
  • Kartlegging av mulige klimatiltak tidlig i bygg- og anleggsprosjekt

Mer kunnskap om utslippskutt

Klimasats-prosjektene skal bidra til mer enn utslippskutt – de skal føre til kunnskap som er nyttig og til inspirasjon for lokalsamfunnene. Det skal være med på å styrke klimaarbeidet i kommunene.

Oversikt over alle prosjekter som har fått tilsagn, søknader, rapporter og annen informasjon er tilgjengelig på Miljødirektoratets nettsider.

Powered by Labrador CMS