Illustrasjonsbilde. Foto: Hans Kristian Barbøl
Illustrasjonsbilde. Foto: Hans Kristian Barbøl

M3 Anlegg AS er konkurs

180 mister jobben.

Publisert

Styret i M3 Anlegg AS begjærer oppbud for selskapet. Torsdag 4. januar sendte styret ved styreleder Christer Johnsen ut en pressemelding.

- M3 Anlegg har vært i en utfordrende økonomisk situasjon i 2017, står det i meldingen.

Videre står det:

- Etter grundig gjennomgang har det nå vist seg at store samferdselsprosjekter i Bodø og Stavanger der M3 Anlegg er underentreprenør til store riksentreprenører går betydelig dårligere enn tidligere rapportert fra prosjektene. Prognosene fremover ser også mye verre ut enn forventet. Vi opplever at oppdragsgivere ikke betaler ihht kontrakt og endringer. Videre påfører den lovpålagte «hoppeplikten» selskapet stor usikkerhet for betaling av faktisk utført arbeid. «Hoppeplikten» vil si at selskapet blir pålagt å utføre tilleggsarbeider selv om det ikke er enighet om økonomisk kompensasjon og fremdriftsmessig konsekvens.

Feilkalkulering

Dette sammen med feilkalkulering av prosjektet i Stavanger har nå lagt et betydelig press på likviditeten til M3 Anlegg AS. Selskapet var i en akutt økonomisk situasjon før det valgte å melde oppbud.

Regnskapstallene for 2016 viser et underskudd på årsresultatet på nær 50 mill. kroner.

Styret og administrasjonen har jobbet med en refinansiering av M3 Anlegg siden midten av desember. Det var imidlertid ikke mulig å finne en løsning sammen med de største kreditorene. Dermed melder styret selskapet konkurs.

Bypakke Bodø rammet

Flere prosjekter blir naturlig nok rammet av konkursen. Det største, er en kontrakt M3 Anlegg var i ferd med å utføre for Bypakke Bodø.

Her er selskapet hovedentreprenør på en kontrakt med en sum på 387 millioner kroner som inkluderer veibygging, konstruksjoner og VA.

Prosjektleder for Bypakke Bodø Odd Inge Bardal, sier til NRK at de beklager konkursen:

- Vi vet ikke helt hva konsekvensene av dette blir, men M3 Anlegg er involvert i store deler av prosjektet Bypakke Bodø. Vi beklager konkursen, sier han til rikskringkasteren.

Avisa Nordland var først ute med nyheten om konkursen.