Illustrasjon: Ratio Arkitekter
Illustrasjon: Ratio Arkitekter

Søren Nielsen vinner anbud

Søren Nielsen AS får oppdraget med å bygge nye lokaler for Brønnøysundregistrene.

Publisert

Nærings- og fiskeridepartementet har besluttet at Søren Nielsen AS får jobben med å bygge nye lokaler i Brønnøy sentrum, som skal leies ut til Brønnøysundregistrene.

- Dagens kontorlokaler overholder ikke kravene til en moderne kunnskapsarbeidsplass. Nå skal de få et flott, nytt bygg som vi alle kan være stolte av. Vi har satt strenge krav til registrenes sikkerhet i dette arbeidet, og derfor har anbudsprosessen vært mer omfattende enn for vanlige kontorbygg, sier næringsminister Monica Mæland (H).

Avtalen med Søren Nielsen AS betyr at de ansatte ved Brønnøysundregistrene kan flytte inn i nye og moderne lokaler senhøsten 2020.

- Brønnøysundregistrene er en stor etat med over 500 ansatte. De som har sitt daglige virke i dagens bygg har hatt krevende arbeidsforhold i lang tid. Nå kan de om få år flytte inn i nye lokaler som skal gi trivsel, kreativitet og nye arbeidsformer, sier Mæland.

Det er flere selskaper som har gitt tilbud i anbudsprosessen. To tilbud var med i sluttrunden, som begge var gode alternativer. Til slutt skilte tilbudet fra Søren Nielsen AS seg positivt ut både når det gjelder årlig husleiekostnad og egnethet.

- Ved å gjennomføre denne anbudskonkurransen har vi spart skattebetalerne for flere hundre millioner kroner. Søren Nielsen AS har i tillegg levert et tilbud av høy arkitektonisk kvalitet, og som tar godt vare på sikkerheten til Brønnøysundregistrene, sier næringsministeren.

Fra offentliggjøringen 5. januar vil det være en såkalt karensperiode på ti dager. Dette er tidsrommet hvor anbyderen som ikke er valgt ut eventuelt kan innlevere sine innsigelser. Etter dette signeres kontrakt, og arbeidet kan starte for fullt.

- Det er mange som har arbeidet med denne saken i lang tid. Nå håper jeg anleggsmaskinene kommer i gang så snart som mulig, sier Mæland.

Næringsministeren sier at det vil bli inngått kontrakt etter at karensperioden på ti dager er over.

- Jeg håper på et konstruktivt samarbeid med Brønnøy kommune når det gjelder byggingen. Nå vil Brønnøysund få et flott, nytt bygg som innbyggerne kan være stolte av, sier Monica  Mæland.