Illustrasjon fra Statens vegvesen som viser bomstasjoner i Harstadpakken. Nå kan det bli dyrere enn først antatt i disse.
Illustrasjon fra Statens vegvesen som viser bomstasjoner i Harstadpakken. Nå kan det bli dyrere enn først antatt i disse.

Veiprosjekt får 100 mill. kroner mindre

Statens vegvesen stiller med 100 mill. kroner mindre enn forutsatt. Nå kan bilistene måtte betale disse pengene i ekstra bompenger.

Publisert Sist oppdatert

Det statlige bidraget til Harstadpakken er mindre enn forutsatt. Styringsgruppen må nå vurdere mulige løsninger, og foreslå dette for politikerne i kommunen og i fylkeskommunen.

Statens vegvesen Region nord har lagt frem forslag til handlingsprogram for de fire neste årene.

Handlingsprogrammet er en konkretisering av Nasjonal transportplan, og sier i detalj hvor mye penger som skal brukes på de ulike prosjektene i regionen.

I forslaget går det frem at regionen setter av 80 millioner til Harstadpakken. Dette er 100 millioner mindre enn de 180 millionene som kommunestyret i Harstad og fylkestinget i Troms la til grunn i sine vedtak om utvidet finansiering av Harstadpakken, som ble fattet vinteren 2017.

Fra før av er det beregnet at bilistene skal betale flere hundre millioner kroner i bompenger for Harstadpakken. Nå kan det altså bli hundre til.

- Vi registrerer at det statlige bidraget blir mindre enn forutsatt, og dette er veldig beklagelig. Nå må styringsgruppen sette seg ned og se hvordan vi kan løse denne utfordringen, sier Marianne Bremnes (Ap), ordfører og leder av styringsgruppa i Harstadpakken.

- Kommer det ikke mer penger, må vi enten kutte noen prosjekter eller kompensere dette med å øke bompengesatsen. Mest sannsynlig blir det nødvendig legge frem saken på nytt for både kommunestyret og fylkestinget, så får politikerne bestemme hvordan vi skal løse dette på best mulig måte, sier Bremnes.

STILLING LEDIG:
Powered by Labrador CMS