Huddig med drift på jernbanehjulene

Nå lanserer Huddig en ny versjon av Huddig 1260D Rail med hydraulisk drevne jernbanehjul.

Publisert Sist oppdatert

Det innbærer at maskinen kan kjøres på jernbanestrekninger der det ikke er tillatt å kjøre på gummihjulene. Det er også en fordel at maskinen kan kjøres raskere og mer stabilt.

I Huddigs løsning driver en hydraulikkmotor de to bakre jernbanehjulene via en differensialsperret aksel. Dette minsker risikoen for slitasje og varmeutvikling ved kjøring i høyere hastigheter som kan oppstå når flere hydraulikkmotorer skal jobbe synkront, ifølge Huddig. Driften kobles om mellom gummihjul og jernbanehjul når jernbanehjulene senkes og heves.

Konstruksjonen er bygget for å klare drift og innbremsinger i opp til 40 km/t. Den drivende akselen er utstyrt med separate system for kjøre- og parkeringsbrems. Det går å begrense hastigheten, men for å framtidssikre konstruksjonen har Huddig valgt å bygge for raskere transporter.

- Med drivende jernbanehjul får våre kunder en robust premiumløsning som holder høy kvalitet og ytelse. Vår solide konstruksjon gjør at vi kjenner oss trygge på å eksportere maskinen også til markeder der vi ikke har samme mulighet til å være på ettermarkedet, sier Bertil Gyllner, konstruksjonssjef på Huddig AB.

Huddig 1260D Rail finnes både med drift og uten drift på banehjulene. Tidligere leverte 1260D Rail-maskiner kan få drift på hjulene ettermontert.