Ni land har signert på at de vil slå mer ned på sosiale dumping-problemer, som blant annet kommer til uttrykk gjennom sjåfører som lever i bilen flere uker i strekk uten å ha mulighet til å komme seg vekk fra arbeidsplassen. Ilustrasjonsbilde av lastebiler på hvileplass.
Ni land har signert på at de vil slå mer ned på sosiale dumping-problemer, som blant annet kommer til uttrykk gjennom sjåfører som lever i bilen flere uker i strekk uten å ha mulighet til å komme seg vekk fra arbeidsplassen. Ilustrasjonsbilde av lastebiler på hvileplass.

Ni land signerte mot sosial dumping

Nå skal samarbeidet over grensene økes for å ta bedre tak i sosial dumping og annen kriminalitet inn veitransport.

Publisert Sist oppdatert

Samferdselsdepartementet deltok på et møte i Paris 31. januar om arbeidsvilkår i veitransportbransjen. Representanter fra ni europeiske land signerte en deklarasjon om prioriteringer i arbeidet for gode arbeidsforhold i veitransporten fremover.

I den felles handlingsplanen er følgende tiltak festet til papiret:

1. Gjennomføre tiltak for å sikre sjåførers rett til en balanse mellom jobb og privatliv.
2. Styrke tiltak mot lette kommersielle kjøretøy (varebiler) involvert i internajsonal varetransport.
3. Legge til rette for bruk av digitale fraktbrev (e-CMR).
4. Utveksling av de mest relevante dataene fra nasjonale kontroller.
5. Dele nyskapende initiativer innen kontrollsystemer.
6. Styrke utvikling av eksisterende organisasjoner som arbeider mot organisert kriminalitet innen transport.
7. Utvikle grenseoverskridende samarbeid når det gjelder «postboksselskaper» og svindel med fartsskriver.
8. Forsvare et felles standpunkt i Forum International des Transports (FIT – CEMT) for å sikre bærekraft i fellesmarkedet.

- Ordnede forhold i veitransporten og rettferdige arbeidsforhold for lastebilsjåfører er en prioritert sak for regjeringen. Dette fremheves blant annet i vårt arbeidsprogram for samarbeid med EU 2017. Det er viktig at disse spørsmålene tas opp og diskuteres med andre europeiske land, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i en pressemelding.

- Jeg ser med bekymring på en utvikling som nå truer med å ødelegge konkurransen i godtransportmarkedet, utgjør en trussel for trafikksikkerheten og ikke minst bidrar til å svekke rimelige og anstendige lønns- og arbeidsvilkår for ansatte i sektoren. Vi aksepterer ikke sosial dumping eller uanstendige arbeidsforhold, sier samferdselsministeren.

Disse er med

I tillegg til Norge, deltok representanter fra Sverige, Danmark, Tyskland, Belgia, Frankrike, Østerrike, Luxembourg og Italia. Møtet var en del av forberedelsene til EU-kommisjonens kommende «Vegtransportinitiativ», som er varslet i løpet av våren 2017. Her ventes det forslag til nytt regelverk om blant annet godstransport på vei. Håndheving av eksisterende regelverk vil være et hovedtema på møtet.

Samferdselsdepartementet var representert på møtet av ekspedisjonssjef Fredrik Arnesen. Møtet ble arrangert av den franske regjeringen.