Renovasjonsbil fra selskapet Veireno på oppdrag for Renovasjonetaten på Grønland i Oslo.
Renovasjonsbil fra selskapet Veireno på oppdrag for Renovasjonetaten på Grønland i Oslo.

- Ødeleggende for bransjens renommé

Kommentar ført i pennen av Ole Einar Adamsrød som er forbundssekretær med ansvar for miljø og gjenvinning i Norsk Transportarbeiderforbund (NTF).

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen ble publisert for over 5 år siden.

KOMMENTAR: Veireno har med sin iver etter å komme inn på markedet gitt inn priser på anbud i Vestfold og Oslo som ligger langt under det normale i bransjen. Effektivisering av rutene og driften er det store mantraet for Veireno, men hva skjer? Arbeidere holder på å arbeide seg fra sans og samling, abonnenter fortviler over søppelberg som blir liggende og råtne både i søppelrom og utenfor husene.

Anbud er blitt det samme som lavest pris! Uten å ta hensyn til erfaring/kompetanse og virksomhetsoverdragelse for å få en best mulig overgang mellom ny og gammel operatør. Dersom slike kriterier hadde blitt ivaretatt ville de problemer Veireno påfører innbyggere og ansatte i Oslo og Vestfold vært unngått er min påstand.

På tross av innkjøringsperiode, skal kontraktene de påtar seg oppfylles ovenfor de forskjellige kommunale innkjøpsorgan og deres kunder. Hvor langt skal det gå før at det er alvorlig brudd på kontraktene som Oslo Ren og Vesar i Vestfold har med Veireno får konsekvenser?

Innbyggere i Oslo må i enkelte tilfeller fjerne søppel for egen regning uten sikkerhet for om Oslo Ren vil dekke utgiftene. Jeg mener at dette må Oslo Ren dekke da de er ansvarlig, sammen med Veireno, for det kaoset som har oppstått.

Ole Einar Adamsrød er forbundssekretær med ansvar for miljø og gjenvinning i Norsk Transportarbeiderforbund (NTF).
Ole Einar Adamsrød er forbundssekretær med ansvar for miljø og gjenvinning i Norsk Transportarbeiderforbund (NTF).

Min påstand er at Oslo Ren og Vesar i Vestfold lukker øynene og er mestre i bortforklaring isteden for å ta grep. Disse to anbudene viser at Oslo Ren og Vesar ikke er opptatt av kvalitet og godt resultat, men bare lavest pris.

Veireno skal følge opp ansatte slik at de følger norske arbeidstidsbestemmelser, avlønnes etter tariffavtale, og arbeidsmiljøet generelt skal være forsvarlig. Når de ikke engang har verneombud på plass så skorter det på HMS-oppfølging. Oppdragsgiverne skal kontrollere at dette følges da det er en del av kontrakten, og arbeidsmiljøet har ingen innkjøringsperiode. Men skjer det?

Veireno brøt HMS under oppstarten i Vestfold. Det var medieoppslag i aviser og TV samt møter mellom NTF og arbeidsgivers organisasjon Norges Lastebileierforbund for å få ryddet opp. Noe ble det orden på - men ikke alt.

Dette var Oslo Ren og avtroppende byråd klar over da Veireno AS fikk tildelt anbudet. Oslo Ren ble også fra Norsk Transportarbeiderforbund gjort oppmerksom på problemene som var i Vestfold, og at samme problem kunne oppstå i Oslo.

Oslo Ren lukket øynene, og Veireno tok ikke lærdom av tidligere erfaring fra Vestfold, dermed ble også kaoset komplett for ansatte og innbyggere i Oslo.

I Vestfold avdekket arbeidstilsynet så graverende brudd på arbeidsmiljøloven at de gikk til politianmeldelse av Veireno, som nå er under etterforskning. Arbeidstilsynet må også gjennomføre tilsyn mot Veireno i Oslo

Det ble avdekket i Vestfold at de hadde for tunge biler for de veiene de skulle kjøre på, i Oslo er også bilene feil da de ikke kommer til alle steder på grunn av høyde og bredde. Dermed blir søppelet liggende igjen der de ikke kommer til. Hvem har ansvaret? Burde Oslo Ren hatt krav om størrelse etc. i sitt anbudsdokument?

Veireno har kritisert de etablerte i bransjen med at de ikke tenker nytt, og effektivt. Det kan kanskje være riktig, men nytenkning og effektivisering må skje innenfor lovlige rammer. Etter det vi fått opplyst er ikke det tilfelle i Oslo i dag.

I Norge startes det regelmessig opp nye anbud av de selskapene Veireno anser som ineffektive. Men selskapene som har vunnet anbud rundt om ellers i landet har gjort sine beregninger basert på anbudsdokumentene og sin kunnskap om bransjen. De har gode opplæringsplaner, noen har sågar gode overgangsordninger, de følger lov og avtaleverk for ansatte. Jeg vil ikke med dette si at alt er feilfritt, men oppstartene av disse anbudene har ikke den samme medieomtale rundt seg slik som det er med Veireno i Vestfold og Oslo.

Renovasjonsbransjen er sårbar, og det er ikke mange år siden at den hadde et meget negativt rykte, men som sakte men sikkert har endret seg i positiv retning.

Men så kommer det to anbud som driftes av Veireno med stor negativ mediedekning som viser manglende seriøsitet overfor ansatte og innbyggere.

Veireno AS, Oslo Ren og Vesar har ansvar for å gjenreise tilliten til Bransjen. De må beklage overfor ansatte og innbyggere de feil de har begått, samt sørge for at arbeidsmiljøloven følges og at husholdningsavfallet blir hentet til rett tid. De må snarest sette inn flere biler og ansatte og rette opp det negative bilde de har skapt.

Til innbyggere i Oslo, ikke ta frustrasjon ut på ansatte som faktisk gjør det de makter for å løse problemene, ta de imot med et smil så blir hverdagen for alle parter bedre.

Ole Einar Adamsrød

STILLING LEDIG:
Powered by Labrador CMS