Denne transporten hadde riktig ADR-merking. Men sjåføren på trekkvogna manglet alt av ADR-utstyr og -papirer.
Denne transporten hadde riktig ADR-merking. Men sjåføren på trekkvogna manglet alt av ADR-utstyr og -papirer.

Manglet ADR-bevis, slukkeutstyr og papirer

Denne tralla ble stoppet av Statens vegvesen på Svinesund. Vogntoget hadde riktig ADR-merking - men den bulgarske sjåføren manglet «alt annet».

Publisert Sist oppdatert

I sin bulgarske trekkvogn hadde han ikke med seg ADR-kompetansebevis, personlig utrustning, brannslukningsmateriell eller riktig dokumentasjon på det farlige godset.

Uten ADR-papirer er det vanskelig for kontrollør eller nødetater å bedømme graden av farlighet ved kontroll eller ulykke. Lasten på den svenskregistrerte tralla viste seg å være av en type som krevde at bilen måtte være under tilsyn hele tiden.

Statens vegvesen opplyser at sjåføren endte med et forelegg på 20.000 kroner og at han mistet retten til å kjøre motorvogn i Norge i ett år.

Statens vegvesen har ikke vært i stand til å gi AT.no nummeret på tilhengeren slik at tilhørigheten kan oppklares. Vi har kontaktet UP Distrikt 1 Øst og Innlandet politidistrikter for å komme videre i saken.