Illustrasjonsbilde fra Elkems kvartsittbrudd i Austertana i Finnmark.
Illustrasjonsbilde fra Elkems kvartsittbrudd i Austertana i Finnmark.

Råstoffer og revy

Alexandra Bech Gjørv, Stein Lier-Hansen og Ole Christian Apeland er blant foredragsholdere på Norsk Bergindustri og Norsk Bergforenings høstmøte i Trondheim 11.til 13. oktober.

Publisert Sist oppdatert

Verden er på vei inn i «en ny, grønn steinalder». Solceller, el-biler, vindmøller og annen miljøvennlig teknologi krever sikker tilgang på en lang rekke mineralske råstoffer. Norge har et stort potensiale for å ta en enda viktigere rolle i fremtidens industri.

Høstmøtet er årets største nettverksarena i bergindustrien. Her treffes mennesker med engasjement for uttak og foredling av mineralske råstoffer fra ulike delbransjer, bedrifter og forvaltningen. Årets tema er samfunnsaksept og kommunikasjon.

- Vi leverer morgendagens materialer. Vi må selv fortelle omverden om mineralenes rolle i ethvert moderne samfunn og hvilke muligheter bransjen vår representerer, sier generalsekretær i Norsk Bergindustri, Elisabeth Gammelsæter.

Har mulighetene - trenger aksept

Hver nordmann forbruker i gjennomsnitt 15 tonn mineralske råstoffer årlig, ifølge Norsk Bergindustri. Etterspørselen etter slike råstoffer øker kraftig både her hjemme og internasjonalt.

- Norge har fantastiske geologiske ressurser, høykompetent befolkning og et av verdens strengeste miljøregelverk. Alt ligger til rette for økt satsing på denne bransjen, men det krever samfunnsaksept og dialog med omverden, sier Gammelsæter.

Utflukter og revy

Bergindustriens høstmøte er ikke bare en faglig møteplass; de sosiale rammene rundt arrangementet er viktige. Deltakerne kan velge mellom utflukt til skiferbygda Oppdal eller byvandring i Trondheim med NGUs Tom Heldal som guide.

UKA-revyen på Samfundet er også en del av programmet for dem som vil.

- Med godt over 200 påmeldte deltakere, ligger det til rette for gode diskusjoner og mye sosialt samvær for bransjekollegaer fra hele landet, sier Gammelsæter.

Se hele høstmøteprogrammet her