Vegdirektør Terje Moe Gustavsen (t.v.) og direktør Øivind Strømme i Skatteetatens regionavdeling.
Vegdirektør Terje Moe Gustavsen (t.v.) og direktør Øivind Strømme i Skatteetatens regionavdeling.

Vegvesenet skrev samarbeidsavtale

Nå skal det bli vanskeligere å ha «svin på skogen» innen veibygging.

Publisert Sist oppdatert

Nå forsterker Statens vegvesen og Skatteetaten sin innsats mot kriminalitet og sosial dumping innen bygg og anlegg og drift og vedlikehold av veier.

Partene undertegnet fredag 15. september en samarbeidsavtale som legger grunnlaget for et løpende samarbeid. Dette skal forsterke og utvikle effekten av arbeidet mot arbeidsmarkedskriminalitet.

Nulltoleranse

- Vi har nulltoleranse for kriminelle forhold på våre byggeplasser og prosjekter. Vi gjør mye, men ønsker å gjøre mer for å forebygge og bekjempe kriminalitet og sosial dumping. Samarbeidet med Skatteetaten og avtalen vil gi oss bedre verktøy i denne kampen, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen i en pressemelding.

Skatteetaten har tilsvarende avtaler med en rekke aktører med gode erfaringer.

- Som kontrolletat, klarer vi ikke alene å få bukt med svart arbeid, avgiftsunndragelser og sosial dumping, men sammen med aktører som Statens vegvesen bidrar vi til å begrense handlingsrommet til de useriøse aktørene, sier direktør Øivind Strømme i Skatteetatens regionavdeling.

Informasjonsutveksling

Vegvesenet er landets største byggherre med aktivitet over hele landet. Det store volumet på prosjekter gjør det nødvendig med en trinnvis innføring av informasjonsutvekslingen.

Avtalen gjør at partene utveksler informasjon som skal sikre at Vegvesenets leverandører og underleverandører opptrer i samsvar med norsk skatte- og avgiftslovgivning. Alle leverandører må gi fullmakt som sikrer innsyn i taushetsbelagt informasjon.

Skatteetaten skal bidra med opplæring og kompetansehevning av ansatte i Statens vegvesen.