Laveste tilbyder, Anlegg Nord AS, har eiere som hver for seg eier entreprenørselskap, og som samarbeider i Anlegg Nord. En av dem er Arvid Thomassen som har navnet sitt på den største Cat-graveren på bildet.
Laveste tilbyder, Anlegg Nord AS, har eiere som hver for seg eier entreprenørselskap, og som samarbeider i Anlegg Nord. En av dem er Arvid Thomassen som har navnet sitt på den største Cat-graveren på bildet.

Seks vil bygge i Øvre Alta

Tilbudene varierte fra 67,2 millioner kroner til 99,2 millioner kroner

Publisert Sist oppdatert

Anlegg Nord AS leverte det laveste tilbudet på jobben med å bygge gang- og sykkelvei og utbedre og legge om riksvei 93 mellom Salkobekken og Øvre Alta. Totalt var det seks firmaer som meldte seg i anbudskonkurransen.

Det laveste tilbudet var på 67,2 millioner kroner, mens det høyeste var på 99,2 millioner kroner.

- Vi er fornøyd med konkurransen, og det er også hyggelig å se at lokale firmaer hevder seg, sier prosjektleder Tor Inge Hellander i Statens vegvesen i Finnmark.

Nå skal Statens vegvesen gjennomgå og kvalitetssikre tilbudene, og i løpet av noen uker blir det klart hvem som får kontrakten.

- Vi regner med å være i gang med byggingen i august, og målet er å være ferdige til skolestart 2018, sier Hellander.

Prosjektet omfatter en veistrekning på 1300 meter, i tillegg til andre tiltak som skal gi tryggere skolevei og triveligere nærmiljø, samt tilrettelegging for besøkende og turistnæringen ved Altaelva. I oppdraget inngår også etablering av vann- og avløpsanlegg for Alta kommune.

Les mer om prosjektet her

Disse leverte tilbud (tilbudssum eks. mva.)

Kåre Kristensen AS        86.525.899,00 kroner
Brødrene Thomassen     99.225.818,00 kroner
Tormod Kristensen AS   75.073.187,85 kroner
Mesta AS                        78.072.295,13 kroner
Anlegg Nord AS              67.214.843,90 kroner
Veidekke AS                   84.214.056,00 kroner