Ytre miljørådgiver Rasmus Arvidson på befaring langs Sellikbekken mandag 26. juni. Utenfor anleggsområdet er det frisk fisk.
Ytre miljørådgiver Rasmus Arvidson på befaring langs Sellikbekken mandag 26. juni. Utenfor anleggsområdet er det frisk fisk.

Sprengstoff kan ha gitt fiskedød

De første vannprøvene fra Sellikbekken i Kongsberg, inne i det avsperrede anleggsområdet på E134 Damåsen-Saggrenda. ga ingen entydige svar på hva som forårsaket fiskedøden.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen ble publisert for over 5 år siden.

- Vi har ikke registrert fritt ammoniakk, men veldig høye verdier av ammonium og relativ høy vanntemperatur, noe som gir en cocktail som kan forårsake fiskedød, forteller ytre miljørådgiver Rasmus Arvidson i Statens vegvesen.

Kan være fra sprengstoffrester

Konklusjonen er trolig likevel at det er sprengstoffrester vasket ut av regnvann fra den pågående anleggsvirksomheten i området som har forårsaket fiskedøden.

Det var torsdag 22. juni at det ble oppdaget død fisk nederst i Sellikbekken. Vannprøver ble tatt dagen etter, men de gir altså ingen sikre svar ennå på hva som er grunnen til fiskedøden.

Frisk fisk lenger opp

Etter en befaring langs bekken mandag kunne ytre miljørådgiveren i Statens vegvesen konstatere, at Sellikbekken ikke er påført skade utenfor anleggsområdet. For der bekken renner lenger opp, blant annet forbi Wennersborg skole var det yrende fiskeliv.

Arvidson la også merke til at den døde fisken som ble funnet nederst i bekken, bare hundre meter før den renner ut i Lågen, hadde vært død i lengre tid, siden forråtningsprosessen allerede hadde kommet ganske langt.

Vannprøver hver 14. dag

Statens vegvesen sin ytre miljørådgiver tror fisken kan ha vært død i 10-15 dager før den ble oppdaget. Det kan også gjøre det mer vanskelig å finne den eksakte dødsårsaken.

Prøver av den råtne fisken er heller ingen garanti for at en finner nøyaktig hva fisken døde av. Det er ellers vanlig praksis at det tas vannprøver på alle deler av veganlegget hver 14. dag gjennom hele anleggsperioden.

Powered by Labrador CMS